- Nå kan vi koble teori og praksis på en helt annen måte

- Det er flott å se hvor målrettet NHO jobber for medlemmene, og at det hele tiden stilles spørsmål ved hva som er best for bedriftene, sier Marta Hole Greve og Anne Thon Hjersing. De har nå avsluttet fem praksisuker i NHO.

Mastergradsstudentene ved UiO, Marta Hole Greve og Anne Thon Hjersing har nå avsluttet fem praksisuker i NHO. Foto: Anne Birgitte Hjelseth.

Mastergradsstudentene ved UiO, Marta Hole Greve og Anne Thon Hjersing har nå avsluttet fem praksisuker i NHO. Foto: Anne Birgitte Hjelseth.

Publisert 28.04.17

Kompetanse og utdanning

Greve og Hjersing er masterfagsstudenter ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Bedre rustet for arbeidslivet
- Praksisukene i NHO har betydd mye for studiet. Pedagogikk er et bredt fagfelt som kan kobles mot flere arbeidsområder, sier Marta Hole Greve. - Nå har vi fått et lite innblikk i arbeidslivet og kan koble teori og praksis på en helt annen måte. Vi får brukt kunnskapen vi har tilegnet oss tidligere i studiet, og ikke minst, vi har lært utrolig mye nytt. Dette er et viktig supplement til forelesningene på Blindern. I løpet av NHO-oppholdet har vi hatt ukentlige praksisseminar på Blindern. Her fikk vi i gang gode diskusjoner med våre medstudenter og professor om blant annet karriereveiledning og behovet for fagarbeidere i NHOs medlemsbedrifter. Vi lærer mye av praksis, og stiller bedre rustet for arbeidslivet, når den tid kommer, sier hun. 

Stor politisk påvirkningskraft
- Før praksisoppholdet visste jeg, helt ærlig, ikke så mye om NHO. Men etter fem uker hos Arbeidsliv- og kompetanseavdelingen har jeg erfart at det er mye politikk som utarbeides her. Jeg er selv blitt mer opptatt av politikk og hvordan politiske prosesser fungere i praksis, sier Anne Thon Hjersing. 

- Jeg har hørt mye positivt om NHO fra tidligere studenter som har hatt praksisplass her. Derfor var NHO mitt førstevalg, sier Greve. –Jeg kjente i utgangspunktet litt til hva NHO står for, og at det er en stor og viktig organisasjon. Det som likevel har overrasket meg er hvor stor påvirkningskraft dere har på det politiske systemet i Norge, og at de politiske sakene dere jobber for ofte får gjennomslag. Det har også vært interessant å få et innblikk i det gode samarbeidet dere stort sett har med LO, fordi man ofte kan få inntrykk av noe annet gjennom media. NHO virker som et utrolig bra sted å jobbe med folk som er svært dyktige innenfor sine fagfelt, sier Greve. 

Dette ga mersmak!
- Disse fem ukene i NHO har vært utrolig spennende. Vi har vært med på høring i Stortinget og møtt utrolig mange dyktige folk. Vi har også deltatt på avdelingsseminar, hvor vi fikk innblikk i hvordan avdelingen jobber sammen. Hvis vi skal trekke frem en ting som har vært ekstra spennende, må det være oppgaven vi fikk med å utarbeide et debattnotat for NHO-direktør Svein Oppegaard som han skulle bruke under NHH-symposiet i Bergen. Prosessen med research, tilbakemeldinger underveis og til slutt et ferdig resultat, som ble godt mottatt og brukt i paneldebatten, var veldig gøy, sier Hjersing.

- Det har vært fem fantastiske uker i NHO! Vi ble utrolig godt tatt imot av alle vi møtte, og spesielt i Arbeidsliv- og kompetanseavdelingen med vår veileder Tor Erik Groeng i spissen. Det gjorde praksisperioden ekstra bra. Vi har virkelig fått kjenne på hvordan et er å jobbe i en slik avdeling, og det ga absolutt mersmak. Takk for oss!

Flere bør ta imot praksisstudenter
- Praksiserfaringene til Anne og Marta føyer seg inn i rekken av gode erfaringer vi har gjort gjennom en årrekke på kompetansefeltet i NHO, sier praksisveileder Tor Erik Groeng. Som studentene er inne på her, er dette en vinn-vinn-situasjon. Vi forsikrer oss alltid om at studentene har god forståelse for de forventningene vi har til dem og de til oss før praksisperioden starter. De blir bragt inn i våre arbeidsprosesser fra dag 1. Ofte ser de saker fra andre vinkler og bidrar med nye argumenter og forslag. Anne og Marta gjorde blant annet en utmerket jobb med Sveins debattnotat.

- Med de solide fagmiljøene vi har her i huset, mener jeg flere burde se mulighetene for å ta imot praksisstudenter, sier avdelingsdirektør Kristina Jullum Hagen. - I tillegget til kompetanseutvekslingen relatert til studiene, får studentene grundig kunnskap om NHO som de tar med seg videre, avslutter hun.

Kontakt oss

Kristina Jullum Hagen

Avdelingsdirektør

Arbeidsliv

kristina.jullum.hagen@nho.no
Mobil
92454677
Tor Erik Groeng

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tor.e.groeng@nho.no
Mobil
97180558