Nå skal Regjeringen undersøke hvilken kompetanse norsk arbeidsliv trenger fremover

- Vi skal sørge for at behovet til medlemsbedriftene blir hørt, sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO.

Lærling

Kunnskapen om bedriftenes kompetansebehov er viktig for å vite hvor skoen trykker. Illustrasjonsfoto.

Publisert 22.05.17

Kompetanse og utdanning

Mandag ble Regjeringens kompetansebehovsutvalg (KBU) oppnevnt. Utvalg har som mål å finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden. 

-  Det gjøres i dag mange beregninger og analyser av Norges fremtidige kompetansebehov. Vi i NHO har for eksempel vårt årlige kompetansebarometer. KBU skal sammenstille alle disse kildene til kunnskap, sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO og medlem av KBU.

I disse dager er NHOs egen spørreundersøkelse, Kompetansebarometeret, ute blant medlemmene.

- Kunnskapen vi får om bedriftenes kompetansebehov er et viktig verktøy for oss for å vite hvor skoen trykker. Det gir en retning i vårt arbeid, både overfor politikere og folk flest. For eksempel gir det et grunnlag for å informere unge og foreldre om hva det kan være smart å studere, forklarer Turmo.

Det setter også søkelys på hvor viktig tilgang på rett kompetanse er for bedriftenes mulighet til å skape arbeidsplasser.

Viktig med rett kompetanse 

I dag mangler det imidlertid en felles arena for sammenstilling, analyse og drøfting av alle de forskjellige kildene som sier noe om framtidens kompetansebehov. Kompetansebehovsutvalg  skal være denne arenaen.

-  Utvalget skal også legge til rette for dialog og diskusjon om samfunnets kompetansebehov med ulike interessegrupper og i samfunnet for øvrig. Vi tror dette også vil bidra til å sette søkelys på bedriftenes behov for kompetanse, sier Turmo.

Samler kunnskap om kompetansebehovet

NHO har støttet å opprette et slikt utvalg.

- Vi har store forventninger til dette arbeidet. Det er viktig for at bedriftenes kompetansebehov blir satt i enda større sammenheng, sier Turmo.

NHOs kunnskap fra Kompetansebarometret vil tas med inn i arbeidet til Regjeringens kompetansebehovsutvalg, KBU. Den samlede kunnskapen skal være grunnlag for nasjonal og regional planlegging. Det skal også være et verktøy for prioriteringer fremover.

  • Utvalget skal avgi en årlig rapport med analyse og faglig vurdering av Norges fremtidige kompetansebehov nasjonalt og regionalt.
  • Rapportene kan ha ulike tidsperspektiv og faglig innfallsvinkel, men de skal i løpet av oppnevningsperioden dekke et 20-årsperspektiv.
  • Den årlige kompetansebehovsrapporten skal avgis innen 1. februar, første gang 1. februar 2018.
  • Utvalget skal ledes av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

Se sammensetningen av kompetansebehovsutvalget her.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514