Nammo vant NHOs Fagopplæringspris 2016

- Fagopplæringsprisen henger høyt, og den betyr utrolig mye for oss, sier Torkel Aass, HR-direktør i Nammo.

#205

NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund overrekker Fagopplæringsprisen til HR-direktør i Nammo, Torkel Aass. Fotograf: Cathrine Westlie Eidal

Publisert 09.09.16

Kompetanse og utdanning

- Prisen gir masse inspirasjon til videre arbeid. Jeg vil takke alle ansatte som bidrar for våre lærlinger, sier Torkel Aass.

Nammo har per i dag 18 lærlinger i flere industrifag, blant annet CNC, automiatisering og industrimekaniker.

Sikrer kompetanse gjennom lærlinger

I sin begrunnelse for prisen sier juryen blant annet at: "I sterk internasjonal konkurranse, viser Nammo at man gjennom å satse tungt på lærlinger og fagarbeidere sikrer bedriftens nødvendige kompetansebehov. Nammo har som global aktør fastholdt på sin sterke lokale tilknytning gjennom samarbeidet med Raufoss ungdomsskole, Raufoss videregående skole og Opplæringskontoret for industrifag på Raufoss".

Målet med NHOs Fagopplæringspris er å fremme fag- og yrkesopplæringen og vise frem den fantastiske jobben som blir gjort i bedriftene. Juryen har bestått av prosjektgruppen i Yrkesfag 2020. Denne gruppen består av fagopplæringseksperter i NHO og landsforeningene. De øvrige nominerte finalistene var Kimek as i Kirkenes og Nordlie Auto as i Moss.

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

kristian.ilner@nho.no
Mobil
98607952