Næringsliv og skole i nytt samarbeid

Nå skal studentene ved Høyskolen i Oslo og Akershus komme tettere på næringslivet.

Lasse Tenden (NHO Service), Dag Jenssen, Marianne Bratland og Nina Waaler (HiOA) og Petter Furulund (NHO Service) skal skape en tettere relasjoner mellom skole og det praktiske livet. Foto: Baard Fiksdal.

Publisert 10.09.14

Kompetanse og utdanning

Praksisplasser, mastergrader, forskningssamarbeid og bedriftsledere som gjesteforelesere. Dette er ingredienser i en samarbeidsavtale som denne uken ble undertegnet mellom Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og NHO Service.

- Det er fint at vi med denne avtalen får arbeidslivet tettere på utdanning. Særlig verdifullt er det at bedriftene er villige til å stille med praksisplasser som det er mangel på, sier Marianne Bratland, studiedirektør ved HiOA.

Utveksling av kompetanse

Avtalen ble underskrevet tirsdag, og alle de involverte vil få glede av en tettere relasjon mellom skole og det praktiske livet.

- Næringslivet vil bli tilført kompetanse samtidig som bedriftsledere vil bidra med kunnskap og erfaringer, sier Petter Furulund, administrerende direktør i NHO Service.