YRKESFAG 2014

Næringslivet trenger flere fagarbeidere

Årets Yrkesfagskonferanse går av stabelen tirsdag 2. september. Hvem blir kåret til årets lærebedrift? Er det lønnsomt for bedriften å ansette lærlinger? Velkommen til Yrkesfag 2014.

(Foto: NHO Reiseliv) Næringslivet trenger flere fagarbeidere 

Publisert 11.08.14

Kompetanse og utdanning

NHOs Kompetansebarometer har bekreftet viktigheten av at det utdannes nok fagarbeidere. En yrkesfaglig karriere er attraktiv og etterspurt i næringslivet. Til å fremme dette budskapet har vi blant annet invitert kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Dessuten vil påtroppende nasjonalbibliotekar, Aslak Sira Myhre, fortelle om Grunnlovens 200-årsjubileum, sett med fagarbeidernes øyne.

Kåring av årets lærebedrift
Vi må verdsette lærebedriftene våre for den jobben de gjør med å føre fagkunnskap videre. I 2013 fikk Hotell Scandic Neptun i Bergen NHOs fagopplæringspris for sin fremragende jobb som lærebedrift. Under årets yrkesfagskonferanse vil Kristin Skogen Lund dele ut prisen for 2014.

NHOs regionforeninger nominerer i disse dager kandidater til årets Fagopplæringspris. Fristen for innspill er 15. august. Da starter juryens arbeid. Juryen består av representanter fra NHO sentralt, regionforeningene og landsforeningene.

Det må lønne seg å være lærebedrift
I løpet av konferansen vil dessuten forskere fra Fafo og NIFU lansere en fersk rapport om potensialet ved bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser. NHO mener dette er viktig fordi det må lønne seg økonomisk å være lærebedrift.   

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Arbeidsliv og kompetanse

kristian.ilner@nho.no
Telefon
23088355