Næringslivet trenger yrkesfagelevene

Snekkere, elektrikere, murere og rørleggere må snakkes opp der de hører hjemme, sier Manpower-sjef Maalfrid Brath i dagens DN.

Faksimile fra Dagens Næringsliv, 23. juni 2014

Publisert 23.06.14

Kompetanse og utdanning

DNs leder omtaler blant annet at frafallet i videregående skole er desidert størst på yrkesfaglige linjer. Samtidig setter 37 500 arbeidsgivere globalt faglært arbeidskraft på toppen av listen over hva slags arbeidsfolk de har størst problemer med å få tak i. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at mangel på håndverkere kommer til å bli et stort problem for Norge. 

En ettertraktet gruppe på arbeidsmarkedet
- Dette viser hvor utrolig viktig det er å synliggjøre yrkesfagene, sier kompetansedirektør i NHO, Are Turmo. - Utdannelse innen yrkesfag er en ettertraktet kompetanse som er etterspurt blant NHOs medlemsbedrifter, og som gir mange muligheter på arbeidsmarkedet, sier han. 

- Arbeidslivet har et stort behov for yrkesfagkompetanse, sier Jon Sandnes, adm. direktør i Byggenæringens Landsforening. Han viser både til NHOs Kompetansebarometer og SSBs Rapport 2013/48: Forecasting demand and supply of labour by education.

- SSB-rapportens tall viser tydelig at yrkesfagkompetanse blir stadig mer etterspurt. Frem mot 2030 vil det være et stadig økende gap mellom etterspørsel etter fagutdannet arbeidskraft og antall med fagutdanning innen bygg og anlegg, sier Sandnes.

Regjeringen vil styrke yrkesfagene
Jon Sandnes er glad for regjeringens positive signaler med yrkesfagløftet i regjeringserklæringen, og toppmøte på Kuben yrkesarena mandag 26. mai med bred deltakelse fra arbeidslivet og statsrådene Torbjørn Røed Isaksen, Bent Høie og Jan Tore Sanner. - Det er et stort behov for tydelige politiske prioriteringer. Yrkesfag er en profesjonsutdanning for fagarbeidere, og må derfor behandles som dette, sier Sandnes.

Han viser videre til at fagutdanning vil kreve større ressurser enn utdanningen får i dag. - Det må være utdannede faglærere i alle lærefag, det må være riktig utstyr på skolene, det må være nok praksis og det må være nok ressurser til lærebedriftene. Utdanning krever ressurser, og det gjør ikke minst solid fagutdanning. Utdanningen må spisses mot arbeidslivets behov, og ikke minst elevenes ønske om utdanning i sitt valgte lærefag, sier Sandes. 

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Arbeidsliv og kompetanse

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184