Nedgang for yrkesfagene

Årets søkertall til videregående utdanning kom i går. - Det er betenkelig å se at antallet søkere til yrkesfagene fortsetter å falle, sier seniorrådgiver Kristian Ilner i NHOs Kompetanseavdeling.

Kristian Ilner, seniorrådgiver i NHOs Kompetanseavdeling

Publisert 14.03.14

Kompetanse og utdanning

DNs Talent omtaler i dag tallene og viser til at norske 16-åringer anser valg av studiespesialiserende fag som sikrere og derfor velger bort fagbrev. Sammenlignet med fjorårets tall er det 661 færre søkere til programfaget Bygg/anleggsteknikk, en nedgang på 16,3 prosent og 273 færre søkere til Design/håndverksfag, som er en nedgang 11,6 prosent.

Trenger flere søkere til yrkesfagene 
- NHO ser det som uheldig at disse tallene går så drastisk ned fordi dette er næringer som har behov for flere fagarbeidere, sier Ilner.

Han viser til at i tillegg til at søkertallene er lavere enn ønskelig, er den lave gjennomføringsprosenten en stor utfordring. I og med at så mange dropper ut i løpet av utdanningsløpet, trenger vi mange flere søkere til disse fagene, sier han.

Søkertallene viser imidlertid at flere søker seg til læreplass og færre søker seg til studiespesialisering påbygg. Det vil kunne slå positivt ut for gjennomføringsstatistikken i yrkesfagene senere.

Bra signaler
- Samtidig er det gledelig å se at rekrutteringen til industrifagene holder seg relativt jevn og at elektrofagene viser fortsatt fremgang, presiserer Ilner.

Han legger avslutningsvis til at det også er positivt å merke seg at flere velger studiespesialisering realfag. NHO har lenge påpekt viktigheten av at flere velger dette faget. 

 

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Arbeidsliv og kompetanse

kristian.ilner@nho.no
Telefon
23088355