NHO jobber for flere læreplasser

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen slår fast at Norge trenger flere læreplasser. Det er NHO helt enig i, og næringslivet jobber kontinuerlig med dette. 

Det er fortsatt slik at private bedrifter leverer over 70 prosent av alle læreplasser i landet. Foto: Yrkes-NM 2014/ Worldskills Norway. 

Publisert 17.02.15

Kompetanse og utdanning

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen slår fast i en NTB-artikkel  tirsdag at Norge trenger flere læreplasser. Det er NHO helt enig i.

I likhet med statsråden er vi også veldig positive til at antall læreplasser i offentlig sektor øker betydelig. Økningen i stat og kommune er nå vesentlig høyere enn i privat sektor. 

Vi vil likevel påpeke at også privat sektor viser fremgang innen flere programområder, fag og fylker. Vi konstaterer også at stadig flere voksne ufaglærte nå tar fag- eller svennebrev som såkalte praksiskandidater i NHO-bedrifter. Disse fanges ikke opp av statistikken fordi de ikke har lærekontrakt før fag-/svenneprøven.

Lærlingmodellen står støtt

Det er fortsatt slik at private bedrifter leverer over 70 prosent av alle læreplasser i landet. Det skulle derfor bare mangle at offentlig sektor nå har en forholdsmessig større fremgang.

Det er i dag en krevende markedssituasjon i mange lærlingintensive private bransjer. Fastlandsindustrien har i lengre tid hatt utfordringer i eksportmarkedet. Nå ser vi at også oljesektoren nedbemanner som følge av reduserte investeringer. At privat sektor likevel klarer å opprettholde et såpass stort antall lærlinger, ser vi på som et tegn på at lærlingmodellen står støtt.

Jobber kontinuerlig

Vi i NHO oppfordrer våre medlemsbedrifter til å bidra så mye som de kan. Også våre bransjer kan bli enda flinkere til å gi ungdom læreplasser. Dette vil vi jobbe kontinuerlig med videre.

Det er NHO som har vært pådriver for en skjerpet lærlingklausul i offentlige anbud. Det er svært positivt at regjeringen støtter opp om dette. Vi tror dette vil være et viktig virkemiddel for å gjøre det mer lønnsomt å være lærebedrift. Vi er avhengige av gode ambassadører som viser samfunnsansvar, men private bedrifter er - i motsetning til offentlige virksomheter – også avhengige av å opprettholde en bunnlinje som kan lønne ansatte, betale skatter til fellesskapet og sikre en regningssvarende omsetning.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184