NHO og LO sammen for yrkesfag

Under Yrkes-NM og Opplæringsdagene i Trondheim stiller LO og NHO med felles stand og felles budskap: Norge trenger flere fagarbeidere.

Se video: NHO og LO sammen for yrkesfag

Publisert 30.10.14

Trøndelag, Kompetanse og utdanning

Unge har et hav av muligheter når de skal velge yrke, og det er ikke alltid lett å orientere seg. 

En utdanningsmesse kan være til hjelp, og denne uken fant mange tusen unge veien til Trondheim Spektrum, hvor Yrkes-NM og Opplæringsdagene gikk av stabelen. 

- Utfordringene i dag er å få ungdommen til å ta fagutdanning, og å få nok  lærebedrifter som vil gi dem læreplasser, sier Merethe Storødegård, regiondirektør i Trøndelag. 

Hun har gått sammen med LO for å jobbe for yrkesfagene, med felles stand og felles budskap. 

- I fremtiden trenger vi flere med fagbrev. Vi må ha noen som bygger husene våre og noen som steller oss på sykehjem, og dét er det fagarbeiderne som gjør, sier Kristian Tangen, LOs distriktssekretær i Sør-Trøndelag.

Se også: Video fra Yrkes-NM. Her konkurrerer ungdommen.

Lag video om faget ditt og vinn premier

Ti tiltak for yrkesfagene

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi i 2035 mangle opp mot 90.000 fagarbeidere. Det blir særlig behov innen elektro, industriell produksjon, bygg og anlegg og helse- og oppvekstfag.

Tirsdag lanserte LO og NHO Trøndelag en felles ti-punkts-liste med tiltak for yrkesfagene, med fylkestinget i Sør-Trøndelag som mottaker: 

LO Sør-Trøndelag og NHO Trøndelags ti tiltak:

1) I større grad dimensjonere skoletilbud i tråd med arbeidslivets behov.

2) Kampanje for å fremme yrkesfagene regionalt.

3) Arrangere speed-dater mellom arbeidsgivere og søkere til læreplass.

4) Sikre at lærlingeklausulen brukes i offentlige innkjøp i Sør-Trøndelag og at det her er krav om at tilbyder er godkjent opplæringsbedrift og har lærling (er) på det aktuelle oppdraget.

5) Utrede muligheten for å gi alle rett til videregående opplæring. Også de som har mistet ungdomsretten.

6) Igangsette prosjekter for samarbeid for økt formidling, blant annet en fast ordning med «skaff deg læreplass»- kurs på høsten for elever som ønsker alternativt Vg3 ved uteblivelse av læreplass. Dette i tett samarbeid skole-næringsliv for individuell tilpasning.

7) Mer bruk av fleksible læreløp, som er tilpasset den enkelte elev, for eksempel vekslingsmodellen.

8) Styrke rådgivingstjenesten i grunnskolen, gjennom tett samarbeid mellom de ulike aktørene innenfor yrkesfag.

9) Tilrettelegge bedre for videre karriereløp med fagbrev, blant annet fagskole og Y-veien.

10) Bidra til god rekruttering av yrkesfaglærere.

Les også: Skuffet over lærlingtilskuddet