Fagopplæring

La de faglige rådene styre

NHO og LO reagerer på Utdanningsdirektoratet sitt forslag til hvordan gjennomgangen av dagens opplæringstilbud i fag- og yrkesopplæringen skal være.

Kunnskapsministeren har varslet at de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal revideres for å sikre at læreplanene er oppdaterte og relevante. Foto: Tuva Gaarder Nordlie/YrkesNM 

Publisert 24.02.15

Kompetanse og utdanning

Kunnskapsministeren har varslet at de yrkesfaglige utdanningsprogrammene nå skal gjennomgås og revideres for å sikre at læreplanene er oppdaterte og relevante. Hensikten er å sikre at fagutdanningen svarer mest mulig til kompetansebehovet i arbeidslivet. Kunnskapsdepartementet har påpekt at dette skal skje gjennom sterk involvering av partene i arbeidslivet.

NHO og LO reagerer derfor på Utdanningsdirektoratet sitt forslag til hvordan gjennomgangen av dagens opplæringstilbud i fag- og yrkesopplæringen skal være. Selv om dette ikke dreier seg om den endelige strukturen, men kun et forslag til sammensetning av eksterne arbeidsgrupper, ligger det mye definisjonsmakt i slike dokumenter.

For mange fag samlet 

I forslaget er dagens ni yrkesfaglige utdanningsprogram redusert til fem, hvor store deler av NHO-fagene (industri/bygg/elektro m.m.) er samlet i én arbeidsgruppe. NHO og LO synes det er uhensiktsmessig med en samlet gjennomgang av så mange tunge fag under samme paraply. Dette utgjør mer enn 50 fag med til dels svært ulike utfordringer og utviklingsbehov.  

- Vårt klare standpunkt er at de faglige rådene må styre denne prosessen, sier Svein Oppegaard, direktør for Arbeidslivspolitikk i NHO.

Rådene er partssammensatte organer.

Må være et godt trepartssamarbeid

- Dette er ikke bare viktig for selve partssamarbeidet. Det sitter mange fagkompetente representanter der. Rådene kan selv til enhver tid hente inn nødvendig ekstern ekspertise for å gi gjennomgangen av fagstrukturen nye perspektiver. Det vil de selvsagt gjøre i denne prosessen. Men det er viktig at dette skjer med utspring fra rådene selv, påpeker Oppegaard.

- Det er dette vi har protestert mot sammen med LO, sier han. 

Oppegaard understreker at NHO-felleskapet, i likhet med LO, selvsagt vil bidra konstruktivt inn i denne prosessen. Fag- og yrkesopplæringens fremtid i Norge er avhengig av læreplaner som sikrer relevans og kvalitet. Forutsetningen for gode resultater er et godt og velfungerende trepartssamarbeid.

Les forslaget til Utdanningsdirektoratet

Les brevet fra NHO og LO