NHO satser på lærlinger

Innsatsen lærebedrifter gjør skal verdsettes høyt, mener NHO.

Dette er kompetanse Norge trenger i årene fremover.

Publisert 26.01.16

Kompetanse og utdanning

I dag er mer enn 6000 av NHOs medlemsbedrifter godkjente lærebedrifter, med rundt 19.000 løpende lærekontrakter.

- Dere som er lærebedrifter har tatt på dere et svært viktig ansvar for å gi næringslivet morgendagens fagkompetanse, sier Are Turmo, direktør for NHOs kompetanseavdeling. 

Denne innsatsen mener NHO skal verdsettes høyt.

Stort prosjekt for yrkesfag 

Nå har flere av NHOs landsforeninger gått sammen i et prosjekt kalt "Yrkesfag 2020". Der jobber NHO, Norsk Industri, Nelfo, BNL, NBF, NHO Mat og Drikke og NHO Reiseliv sammen for å løfte og forsterke politikken rundt fag- og yrkesopplæringen.

- Vi har et tydelig fokus på yrkesfagene og anmoder enda flere av våre bedrifter til å bli godkjent lærebedrift. Dette er kompetanse Norge trenger i årene fremover, understreker Turmo. 

NHO er nå også i forhandlinger med Kunnskapsdepartementet, og de andre organisasjonene i arbeidslivet, om en ny Samfunnskontrakt for flere læreplasser.

Les også: 3 grunner til å bli lærebedrift

Vil synliggjøre lærebedriftene

- Som et bidrag til å gi våre lærebedrifter positiv synliggjøring, har vi laget en ny diplom til våre lærebedrifter, sier Turmo.

Alle godkjente lærebedrifter vil få diplomet på mail i løpet av kort tid. Du kan også ta kontakt med Kristian Ilner for å få det tilsendt. (Se kontaktinformasjon nedest i saken.)

NHO har i dag mer enn 6000 godkjente lærebedrifter. Nå får alle diplom. 

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

kristian.ilner@nho.no
Mobil
98607952