NHO vil styrke humaniora

NHO er positiv til at politiske myndigheter for første gang tar initiativ til en egen stortingsmelding om humaniora. Vi er opptatt av at den fører til konkrete forbedringer av humaniora-fagenes posisjon.

Bygget til Humanistisk fakultet, UiO

Humanistisk fakultet, UiO (Fotograf: MagneG (Flickr))

Publisert 20.05.16

Kompetanse og utdanning

Til humaniora regnes fagområder som historie, filosofi, litteratur, språk og film- og medievitenskap. 

Humanistiske fag vil tjene på å inngå et tettere samarbeid med næringslivet når det gjelder utdanningstilbud, hospitering av studenter, skriving av masteroppgaver og forskningsoppdrag. NHO har lenge arbeidet for å fremme forståelsen for flere språkfag utover engelsk.

Videre registrerer vi at kreative næringer i mange år har vært vekstbransjer. Vi kommer med et par innspill for å gjøre humanistiske fag mer relevante for arbeidslivet, så som å lage en nasjonal satsing for digital innholdsproduksjon, kanskje i form av et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), der koblingen mellom humaniora, IKT og næringsmessig vekst bør stå sentralt.

NHO foreslår også at meldingen bør vurdere om det skal stilles krav til humanistiske fagmiljøer om at de hvert år skal søke støtte fra Nærings-PhD ordningen.

Den kommende humaniora-meldingen må vektlegge at både studentene, og de som utdanner dem, orienterer seg mot sektorer i samfunnet som tradisjonelt ikke har vært forbundet med humaniora. 

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514