NHO vil teste ut et ekstra frivillig skoleår

- Vi må snu hver stein i jakten på gode tiltak som gjør at unge klarer å fullføre utdanningen sin. Det er bra for den enkelte og det er bra for samfunnet, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

#205

NHO-sjef Kristin Skogen Lund vil innføre et ekstra frivillig skoleår som et tiltak for å unngå at unge dropper ut av skolen. (Foto: Martin Slottemo Lyngstad.)

Publisert 19.01.18

Kompetanse og utdanning

I følge stortingsmeldingen Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen er det mellom 15 og 20 prosent av elevene som går ut av grunnskolen med så svake ferdigheter at de vil ha problemer med å klare seg videre i utdanning og arbeidsliv.

– Det er for mange. At stadig flere unge dropper ut av skolen er en av de største og viktigste utfordringene vi står overfor, slår Kristin Skogen Lund fast.

Frafall i skolen er en for stor og viktig samfunnsutfordring til at vi ikke prøver ulike tiltak. Høyt frafall fører til store utfordringer for den enkelte elev, for samfunnets økonomiske bærekraft og for bedriftene som går glipp av viktig kompetanse for fremtiden.

Tidlig innsats i skolen er svært viktig, men ikke tilstrekkelig. Det finnes ikke én ordning som vil løse frafallsproblematikken. Vi må tørre å prøve nye ting.

Derfor ønsker NHO at tilbudet om et frivillig ekstra skoleår skal testes ut flere steder.

– Vi mener at et frivillig ekstra skoleår, bygd på bestemte premisser, kan bidra til at flere elever får studie- eller yrkeskompetanse. Kompetanse er nøkkelen til inkludering. Arbeidslivet stiller stadig større krav til kompetanse og jobber som ikke krever utdanning blir færre, mener Skogen Lund.

Nylig var NHO-sjefen i Drammen for å lære mer om deres erfaringer med prøveprosjektet Ung 11.

I løpet av to årsperiode har de forsterket satsning på tiltak mot utenforskap og frafall i den videregående skolen. Ung 11 retter seg mot 16-åringer som har behov for å bedre sin kompetanse før de starter i videregående opplæring.

Les mer om Ung 11 her.

– Jeg håper flere kommuner lar seg inspirerer av Drammen. Vi må bare erkjenne at folk har ulike behov. Noen trenger en mer tilpasset undervisning, mens andre har behov for mer tid.

Kontakt oss

Ingeborg Marie Østby Laukvik

Rådgiver

Kompetanse og innovasjon

ingeborg.marie.laukvik@nho.no
Mobil
90636780