NHO vinner av språkpris

Næringslivets Hovedorganisasjon er årets Fremmedspråkambassadør. NHO jobber aktivt for å sette fokus på behovet for språkkompetanse.

 - Vi er veldig glade for at arbeidet vi gjør på vegne av medlemsbedriftene blir lagt merke til, sier Skogen Lund. Foto: Peter Klasson/SIU

Publisert 10.11.15

Kompetanse og utdanning

- Mange norske bedrifter har kontakt med utlandet. Derfor er det viktig med språkkompetanse, men også kunnskap om kulturen. Unge som velger å ta hele eller deler av utdanningen sin i utlandet, kan få mye igjen for det, sier NHOs adm. direktør, Kristin Skogen Lund.

Det er Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen som står for tildelingen. De har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å utnevne årets Fremmedspråkambassadør. Prisen deles ut onsdag 11. november. 

Juryen begrunner tildelingen med at NHO i flere sammenhenger har pekt på hvor viktig språkkompetanse er for norsk næringsliv. Spesielt er det satt fokus på behovet for tysk, og interessen for språket er nå økende i skolen og i høyere utdanning.

- Dette er en utvikling som engasjementet til NHO har bidratt til, sier Steinar Nybøle, leder for Fremmedspråksenteret.

Et mer globalisert næringsliv

 - Vi er veldig glade for at arbeidet vi gjør på vegne av medlemsbedriftene blir lagt merke til, sier Skogen Lund.

Fremmedspråk blir stadig viktigere for et globalisert næringsliv. 

- Sammen med gode samarbeidspartnere vil vi videreføre dette arbeidet. Vår målsetting er at vi får flere fagarbeidere og teknologer som også behersker sentrale fremmedspråk, sier Skogen Lund.

Les også: Flere bør studere i Tyskland

Trenger dobbeltkompetanse

NHO kartlegger hvert år kompetansebehovet blant medlemsbedriftene. Resultatene viser at vi i tillegg til tysk har behov for kompetanse i mange ulike fremmedspråk, som kinesisk, portugisisk og arabisk.

Juryen peker på at språk- og kulturkompetanse alene ikke alltid er nok; næringslivet trenger medarbeidere med såkalt dobbelkompetanse, det vil si språk og økonomi, språk og ingeniørfag etc. Til tross for behovet, må man lete lenge etter slike studier i Norge i dag.

- Her må tydeligvis utdanningsinstitusjonene bli flinkere til å lytte til NHO, sier Nybøle.