NHOs innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

Større vekt på arbeidslivsrelevans og samarbeid med arbeidslivet kan bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning, mener NHO.

Publisert 10.06.16

Kompetanse og utdanning

Her kan du lese NHOs innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning.