En viktig retningsgiver 

Bedriftenes behov for arbeidskraft gir viktig informasjon til dem som skal dimensjonere utdanningen, og til dem som skal velge utdanning og framtidig karriere. 

NHO mener Kompetansebarometeret gir viktig innsikt. 

Publisert 10.04.15

Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

Av Are Turmo, direktør for avdeling kompetanse, NHO

I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv 8. april kritiserer generalsekretær i Samfunnsviterne, Gunn Elisabeth Myhren, NHOs kompetansebarometer. Hun mener at tidsperspektivet på fem år er for kortsiktig, og at det blir for snevert å undersøke behovet for konkrete fag og yrker.

NHOs kompetansebarometer måler mye mer enn dette. Men vi mener at bedriftenes behov for arbeidskraft innen ulike fagområder og utdanningsnivåer gir viktig informasjon til dem som skal dimensjonere utdanningen, og til dem som skal velge utdanning og framtidig karriere. NHO er selvsagt involvert i kompetanseframskrivninger med et lengere tidsperspektiv enn fem år, men disse får ofte mer preg av framtidsscenarioer med de betydelige usikkerhetsmomenter dette innebærer.

Sentral kompetanse for fremtiden

Et av hovedargumentene i Myhrens debattinnlegg er at fagpersoner innenfor alle slags yrker må være forberedt på at deres kompetanse må brukes på en annen måte i et lengre tidsperspektiv. Vi har vanskelig for å se at dette står i motsetning til de kompetansebehovene bedriftene melder inn via NHOs kompetansebarometer. Endringer i arbeidsinnhold skjer kontinuerlig i bedriftene og dette er en årsak til at vi i dag er en ledende industrinasjon innenfor mange høyteknologiske områder. 

At vi peker på bedriftenes konkrete behov for arbeidskraft, betyr ikke at vi nedvurderer endringskompetanse. Vi mener at fagarbeidere, fagskoleutdannende og ingeniører innehar sentral kompetanse for framtidig innovasjon og samfunnsutvikling. Når bedriftene melder om store behov innenfor elektro, bygg og mekaniske fag, så er det med tanke på å videreutvikle vår industrielle konkurransekraft.

Innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv 10.april.