NHO og Ungt Entreprenørskap vil ha flere studentbedrifter

Entreprenørskap er en av suksesskriteriene for at vi skal klare omstillingen til en ny økonomisk og teknologisk virkelighet i Norge.

TeamUp SB, ved Anett B. Gjørsvik, Linn T. Heian, Kim A. Lier, Tatyana E. Bjørge skal delta i NM for studentbedrifter med en tjeneste som kopler mulige treningspartnere. Foto: Solveig Stormo Johansen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Publisert 01.06.15

Kompetanse og utdanning

Gjennom studentbedrift får våre studenter en kraftig personlig læreprosess og blir mye mer attraktive på arbeidsmarkedet 

3.-4. juni er NHO vertskap for NM for studentbedrifter. 

– Vi håper konkurransen vil inspirere enda flere utdanningsinstitusjoner til å legge til rette for studentbedrifter, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO. 

549 personer deltok i en studentbedrift i 2014. Til sammenligning deltok 16.426 ungdomsskoleelever i en elevbedrift og 11.277 videregående elever i en ungdomsbedrift. 

– Høyere utdanning bør ta satsingen på entreprenørskap inn over seg og gi et bredt entreprenørskapstilbud til alle studenter. Det er utdanningsinstitusjonenes samfunnsoppdrag å utdanne for et arbeids- og næringsliv i rask endring, sier Maalfrid Brath, styreleder i Ungt Entreprenørskap Norge og konsernsjef i ManpowerGroup. 

Stort ønske om bedre samarbeid mellom akademia og arbeidslivet

Studentene får erfaring og blir mer attraktive

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse og kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Bedriftene drives med støtte fra fagmiljøet ved høgskolen, og i tett samarbeid med mentorer og samarbeidspartnere fra lokalt arbeids- og næringsliv. 

– Erfaring med Studentbedrift gir en grunnleggende forståelse for innovasjonsprosesser, studentene opparbeider seg nettverk og de får testet ut forretningsideene sine i trygge rammer, sier Tor Kåpvik, fung. administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge. 

Studentene bruke det meste av tiden ute i markedet

Høgskolen i Telemark (HiT) har lagt til rette for studentbedrifter i 11 år og er blant de fremste på dette området. Sven Thore Hagen, professor ved høyskolen, utfordrer alle høyskoler og universitet å tilby studenter dette valget.

– Gjennom studentbedrift får våre studenter en kraftig personlig læreprosess. De blir mye mer attraktive på arbeidsmarkedet. De forstår arbeidsgiversiden gjennom erfaringer fra styrefunksjoner i egen bedrift. Vi har også gjort det pliktig at de går til NAV for å gjøre en IA-avtale, sier Hagen. 

Hvorfor hevder Høyskolen i Telemark seg ofte i konkurranser for studentbedrifter?
– Vi har tydelige milepæler, tett oppfølging og legger opp til lite forelesninger knyttet til studentbedrift. I steden må studentene bruke det meste av tiden ute i markedet, sier Hagen.

Studentene må gjøre markedsundersøkelser og kontakte potensielle kunder. Hver studentbedrift har 1 til 3 eksterne mentorer og 2 veiledere som de møter ukentlig. HiT samarbeider dessuten med Connect som tilbyr gratis kobling med næringslivet.

Møt 14 av Norges beste studentbedrifter fra da de deltok i 2014.

Dette tilbyr studentbedrifter

Mangfoldet er stort når de beste studentbedriftene møtes. Her er noen eksempler:

  • Sea Guard, Høgskolen i Ålesund: Om det oppstår en nødsituasjon ombord i et skip har studentbedriften utviklet et system for å holde oversikt over bevegelsene til mannskapet.

  • GeoBee SB, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU): Henter og analyserer skogdata fra droner og satellitter.

  • Lotics SB, Høgskolen i Ålesund: Knytter sammen oppdrett av settefisk og produksjon av grønnsaker i et lukket system kalt aquaponics. Bruker planters unike evne til å ta opp næringssalter og å rense vann. Resultatet er sprøytefrie grønnsaker og rent vann som pumpes tilbake til fiskene.

  • TeamUp SB: Høgskolen i Vestfold og Buskerud: Har utviklet et sosialt nettverk som kobler potensielle treningspartnere. 

Ungt Entreprenørskap er del av JA Europe – Europas største tilrettelegger av entreprenørskap i utdanning. Vinneren av Ferdprisen for størst internasjonalt potensial og Norges beste Studentbedrift representerer Norge på EM i Lisboa i juli. De vil der konkurrere mot de beste fra hele Europa. 

 

Se Norges beste studentbedrift 2014. Torsdag 4. juni kåres nye vinnere i flere kategorier.

 

Kontakt oss

Bjørnar Eidsmo

Digital rådgiver

Marked og Event

Bjornar.Eidsmo@nho.no
Mobil
93024486
Tor Erik Groeng

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tor.e.groeng@nho.no
Mobil
97180558