NHO OSLO OG AKERSHUS

Norges beste partnerskap

Samarbeidet mellom Ringstabekk skole og det rådgivende ingeniørfirmaet Sweco Norge er kåret til "Norges beste partnerskap 2014".

Samarbeidet mellom Ringstabekk skole og Sweco resulterte i kreative løsninger (Foto: Sweco)

Publisert 15.05.14

Oslo og Akershus, Kompetanse og utdanning, Lektor 2

Vinnerne skal representere Norge i den tolvte internasjonale partnerskapskonferansen som arrangeres av The International Partnership Network i Brussel 10. - 12. september.

Et skoleeksempel
Samarbeidet mellom Sweco og Ringstabekk skole er en del av Lektor 2-prosjektet, hvor målet er å inspirere flere unge til å velge realfag. Dette prosjektet har også Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen fått øynene opp for. I et nyhetsinnslag på TV2 lørdag 26. april, ble nettopp Swecos undervisningsopplegg om bærekraftig byutvikling for 10-klassinger ved Ringstabekk skole vist som eksempel. I intervjuet er Røe Isaksen tydelig på at Kunnskapsdepartementet ønsker videre satsing på Lektor2-prosjektet.

Derfor vant de
Juryens begrunnelse for kåringen av Norges beste partnerskap 2014 er som følger:

"Partnerskapet mellom Sweco og Ringstabekk skole setter teknologi og miljø på dagsorden på en svært perspektivrik måte. Viktige samfunnsutfordringer settes i sammenheng med en rekke læreplanmål for ungdomsskoleelevene. En bærekraftig utvikling med fokus på fornybar energi er overordnet tema for samarbeidet. Partnerskapsavtalen er basert på at elevene jobber i små grupper med klart definerte arbeidsoppgaver for den enkelte elev. Det er et sjeldent eksempel på hvordan realfag og entreprenørskap kan integreres i ett og samme opplegg.

Partnerskapet er et ledd i Lektor 2-ordningen, men har også tatt inn over seg sentrale pedagogiske elementer fra elevbedrift og gründercamp. Elevene skal lage en tiårsplan for a gjøre sitt område til en bærekraftig og miljøvennlig bydel. De kombinerer ulik realfaglig kompetanse når de forsøker seg som logistikksjef, energi- og avfallsekspert, koordinator og økonomi- og kostnadsanalytiker. De ulike ekspertene fra de ulike bydelene har kontinuerlige møter der de må bli enige om de beste løsningene for kommunen. Rådgivere fra bedriften Sweco veileder elevene gjennom prosjektperioden.

Årets beste partnerskapsavtale forbereder dagens skoleelever på morgendagens arbeidsliv på en sjelden god måte."

Kontakt oss

Eli Boran

Seniorrådgiver

NHO Oslo og Akershus

eli.boran@nho.no
Telefon
97158784