Nytt tilskudd til IA-virksomheter

For å holde flest mulig ansatte med helseproblemer på jobb kan arbeidsgivere fra 1. september søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd fra NAV.

NAV kan gi tilskudd til blant annet bistand fra godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT-honorar). 

Publisert 01.09.14

Kompetanse og utdanning

Når hensiktsmessig og nødvendig tilrettelegging for en arbeidstaker fører til merutgifter eller merinnsats, kan IA-virksomheten søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd.

Eksempler på hva tilskuddet dekker

  • Opplæring i nye arbeidsoppgaver
  • Transport til og fra arbeidsplassen
  • Dekning av utgifter til ekstrapersonell
  • Opplæring av ansatte, ledere og tillitsvalgte i forebyggende sykefraværsarbeid

Tilskuddet dekker ikke utgifter til behandling, lovpålagte HMS-kurs eller generelle velferdstiltak. Tilskuddet gjelder bare for IA-virksomheter.

Les mer om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd (nav.no)