Øker lærlingtilskuddet

Økt tilskudd til lærebedriftene i revidert nasjonalbudsjett er ett skritt nærmere målet om likt tilskudd som kostnaden for en elevplass på skolen.

Økt tilskudd bidrar til å styrke økonomien til lærebedrifter og opplæringskontorer. Illustrasjonsfoto.

Publisert 01.06.15

Kompetanse og utdanning

Lærlingtilskuddet øker med ytterligere 2500 kroner i revidert nasjonalbudsjett 2015. Dermed har tilskuddet til bedriftene økt med totalt 10 000 under denne regjeringen.

NHO mener

  • Øk tilskuddet
  • Lærlingklausuler ved offentlige anbud skal være hovedregelen
  • Høy kvalitet også på skolen – moderne utstyrsparker
  • Partene i arbeidslivet må få forme læreplanene og gjøre dem relevante

 

-  Det er veldig positivt at regjeringen vil øke tilskuddet til lærebedriftene med kr. 2.500 per kontrakt i revidert statsbudsjett. Det bidrar til å styrke økonomien til lærebedrifter og opplæringskontorer, og er på med å gjøre det lettere for bedriftene å ta inn lærlinger, sier NHOs kompetansedirektør Are Turmo.

NHO ser dette, sammen med øvrige tiltak i regjeringens yrkesfagløft, som et viktig signal på at det satses på fag- og yrkesopplæringen. NHOs medlemsbedrifter melder om en stort behov for faglært arbeidskraft. 

Les også: 3 grunner til å bli lærebedrift

Steg i riktig retning 

- Vi vil likevel påpeke at det fremdeles er et gap mellom dages tilskudd på ca. kr. 130.000 (inkludert revidert) og en tilsvarende skolebasert elevplass, som koster ca. 145.000 kroner, sier Turmo.

NHO ser økningen i budsjettet som et ytterligere skritt i en opptrappingsplan for å styrke rammevilkårene til lærebedriftene. 

- Vi forventer at dette følges opp i budsjettet for 2016, sier Turmo. 

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514