Skal se på rollen til opplæringskontorene

Hvilken rolle bør opplæringskontorene ha i fremtiden? 

I dag er opplæringskontorenes hovedoppgave å formidle lærlinger og bistå lærebedriftene med oppfølgingen.

Publisert 18.02.16

Kompetanse og utdanning

Flere av NHOs landsforeninger har gått sammen i et prosjekt kalt "Yrkesfag 2020". Gjennom prosjektet skal NHO-fellesskapet blant annet å se på opplæringskontorenes rolle i fagopplæringen.

I dag er opplæringskontorenes hovedoppgave å formidle lærlinger og bistå lærebedriftene med oppfølgingen.

- Kontorene har vært gjenstand for flere evalueringer de siste årene, men i denne sammenheng ønsker vi en utredning av kontorenes rolle sett fra bedriftens perspektiv, sier Carl Rønneberg, prosjektleder i Yrkesfag 2020.

Hvilke oppgaver som skal løses?

For å øke kunnskapsgrunnlaget ønsker NHO-fellesskapet en utredning der hovedproblemstillingene er:

  • Hvordan kan opplæringskontorene organiseres og finansieres for å øke kvaliteten på fagopplæringen og samtidig redusere kostnadene for bedriftene?

Det pågår nå en prosess med å engasjere et eksternt konsulentmiljø til å utrede spørsmålet, og rapporten vil foreligge i løpet av sommeren 2016.

Skal fortsatt ha en sentral funksjon

- Det er viktig å presisere at utgangspunktet for prosjektet er at opplæringskontorene har – og skal ha – en sentral funksjon som bindeledd mellom bedrift, skole og lærling, sier Rønneberg videre.

Dette er derfor ikke en vurdering av om vi skal ha opplæringskontor eller ikke – det er en vurdering av hvilke oppgaver som skal løses, og hvordan kontorene kan organiseres mest mulig effektivt.