1000 frivillige skal ut på realfagsdugnad 

Målet er at de frivillige, sammen med landets matte- og naturfagslærere, skal inspirere ungdom til å satse på realfag.

Hva skal man velge? - Realfag, sier rollemodellene som skal ut til skoler i høst. Illustrasjon: Cathleen R. Rønning. 

Publisert 17.08.15

Kompetanse og utdanning

1034 frivillige nordmenn står i disse dager klare til å bli invitert til skoler i hele Norge. Oppgaven er å fortelle elever mer om hvorfor realfag er viktig. 

- Da jeg gikk på skolen var det lite informasjon om hva man kunne bli med realfag. For min egen del hadde jeg uansett tenkt til å studere realfag, men jeg har forståelse for at mange ikke ser nytten med å lære for eksempel matematikk, sier Monika Blikø (27).

– Nå gleder jeg meg til å bli invitert ut på skoler for å fortelle om hvor spennende det er å jobbe med realfag.

Rollemodeller

Nanoteknologi-jenta fra Trondheim er en av landets rollemodeller med utdanning og yrkesvalg innen realfag, som frivillig besøker ungdomsskoler og videregående skoler for å vise frem hvorfor realfag er viktig.

Bak initiativet rollemodell.no står Kunnskapsdepartementets Nasjonale senter for realfagsrekruttering. Tilbudet er landsdekkende med lokale rollemodeller, og kan bestilles på nett.

- Det er egentlig et skikkelig enkelt regnestykke at det å låne bort èn time til en som selv har valgt realfag og som nå befinner seg i arbeidslivet, kan øke elevenes motivasjon ved å vise hvorfor matte- og naturfag er så viktig. Det fantastiske er at tilbudet er helt gratis, sier Morten Sørlie. 

Han er prosjektleder for Rollemodell.no ved Kunnskapsdepartementets Nasjonale senter for realfagsrekruttering. Til nå har totalt 800 rollemodeller blitt invitert ut til norske ungdomsskoler og videregående skoler.

Dyrt å glemme realfagene

Ifølge Nasjonalt senter for realfagsrekruttering er et flertall av norske ungdommer usikre på hvilke yrkesvalg som krever realfagsutdanning. Det kan påvirke elevenes motivasjon, og forsinke yrkesvalg.

- For mange kan realfag dessverre føles lite nyttig. Og spesielt når det begynner å bli vanskelig. Hva skal man egentlig med algebra? Men når jeg forteller elevene at jeg faktisk har bruk for det i jobbhverdagen, og viser frem hva jeg gjør i min jobb så har jeg sett at flere forstår bruken av realfag i praksis, forteller rollemodell Blikø.

- Flere ungdommer drømmer om å bli ingeniør eller å lage app’er og nettspill, men forstår likevel ikke hvorfor man må lære matematikk. Vi ser at flere ender opp med å kontakte private skoler, fordi de mangler fag som de trenger for å få realisert sine drømmer, forklarer Sørlie.

Ifølge Sonans hadde privatistskolen omkring 13000 påmeldinger i realfag i Norge, forrige skoleår. Strategi- og markedsdirektør Marit Aamold Sundby, forteller at andelen realfag har utgjort ca. 50% siden 2010. Matte og naturfag, med tilsammen nesten 8000 påmeldinger er de mest etterspurte fagene på Sonans.

Kommer ny realfagsstrategi

På tross av oppslag om dårlige matematikkresultater og nedgang i oljebransjen er det en betydelig økning i antall søkere til realfagene. Ifølge Samordna opptak har søkningen til realfag og teknologi-studier hatt en økning på 5% fra i fjor til i år.

- I tillegg til ingeniører og teknologer trenger vi mange dyktige fagarbeidere i årene som kommer -
rørleggere, tømrere, elektrikere og sykepleiere, for å nevne noen. Felles for alle disse yrkene er at gode matematikkunnskaper må ligge i bunnen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen legger 19. august frem en ny, nasjonal realfagsstrategi. Strategien retter seg hovedsakelig mot bedre realfagsopplæring i barnehage, grunnskole og videregående skole.

- Rollemodellene som møter elever på ungdomsskoler og videregående skoler er viktige forbilder. Vi trenger flere slike realfagshelter, for å vise at realfag kan brukes til mye – for eksempel til å få jobb innen helse eller bistand, understreker Røe Isaksen.

Om Rollemodell.no:

  • Rollemodell.no er et tiltak som ble satt i gang av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering i 2010 for å øke rekrutteringen til realfaglige utdanninger.
  • Rollemodellene besøker ungdomsskoler og videregående for å fortelle om sin utdanning og sitt yrkesvalg.
  • Dette har en positiv effekt ved at elevene ser hva realfag kan brukes til i praksis, og ikke minst er det viktig at unge får noen de kan identifisere seg med.
  • I dag er det1034 frivillige rollemodeller i realfag, hvorav ca. 50% er kvinner og 50% er menn.

For mer informasjon, kontakt:

Morten Sørlie, prosjektleder for Rollemodell.no ved Kunnskapsdepartementets Nasjonale senter for
realfagsrekruttering:

morten.sorlie@realfagsrekruttering.no / 92 41 42 23

Les mer om rollemodelleordningen