På rett vei med yrkesfagene

Praksisbrev for yrkesfagelever skal nå bli et tilbud i alle fylker, og tilbudet om Vg3 på skolen for de som ikke får læreplass forsterkes stadig. NHO vil i tillegg intensivere innsatsen for å skaffe flere læreplasser.

NHO anbefaler våre medlemsbedrifter å heller gi ungdom lærekontrakt enn å ta inn Vg3-elever i praksis, hvis de har muligheter til det.

Publisert 11.12.15

Kompetanse og utdanning

Erling Steen skriver i Klassekampen 10. desember at han har "to forslag som løser floka" i yrkesfagene: 1. praksisbrevet, som er et kortere yrkesfaglig alternativ, og 2. Vg3 i skole, for de som ikke får læreplass.

Først til den såkalte "floka" Steen nevner: Vi må ikke glemme at norsk fagopplæring er i verdensklasse, og utgjør en viktig motor i den norske økonomien. Grunnlaget legges i skolen og senere i læretiden i bedrift. Det er riktig at altfor mange faller fra underveis i yrkesfagene. Mange går over til studieforberedende, mens noen faller helt ut.

Bildet er imidlertid ikke likesvart når man ser hvor mange som fullfører til fag-/svennebrev senere som voksne (ca. 23.000 i 2015). Dette totaltallet har økt de siste årene. Mange av disse kommer fra frafallsstatistikken.

Anbefaler medlemsbedrifter å gi lærekontrakt

Steen påstår også at NHO er sterkt imot Vg3 i skole. Det stemmer ikke. NHO har støttet et forsøk med et forsterket Vg3-løp gjennom vedtak i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og gjennom Samfunnskontrakten for flere læreplasser. Evalueringen av Vg3-forsøkene viser positive tendenser, men mye av praksisen foregår ute i bedrift. Da spørs det om ikke elevene heller burde fått lærekontrakt.

NHO anbefaler våre medlemsbedrifter å heller gi ungdom lærekontrakt enn å ta inn Vg3-elever i praksis, hvis de har muligheter til det. Yrkesfaglig Vg3 bør primært tilbys på skolene i regi av skolene, i f.eks. verksteder.

Oppgradering av utstyrsparkene på skolene

NHO ser fortsatt på lærlingemodellen som bærebjelken i norsk fagopplæring. Gjennom en ny Samfunnskontrakt vil NHO intensivere sin innsats for å skaffe flere læreplasser. Likevel kommer vi neppe utenom Vg3 i skole. Dette må derfor bli et enda bedre tilbud enn i dag. Til det trengs store statlige investeringer i oppgradering av utstyrsparkene på skolene. NHO har foreslått for Kunnskapsdepartementet at det settes av 100 millioner til dette i Statsbudsjettet for 2017.

Vi mener det blir helt feil å skyte på Statsråden for unnfallenhet når det nettopp er han som har innført praksisbrevet. Dette skal nå bli et tilbud i alle fylker, og Vg3 forsterkes i stadig flere fylker. Slik kan skoleeierne gjøre alvor av løftet om at en påbegynt yrkesutdanning skal kunne fullføres.

Flere tiltak

NHO deler Steens oppfatning om at praksisbrevet og Vg3 er to sentrale tiltak, men dette er ikke nok. Vi vil derfor trekke frem flere viktige tiltak som:

  • Ungdomsretten må utvides slik at man får bedre tid på seg til å finne mål og retning
  • Vi må få en karriereveiledning for unge med fokus på tidlig innsats, gjerne ved hjelp av eksterne ressurser utenfor skolene
  • Vi må få større vekt på praktiske fag i grunnskolen som forberedelse til yrkesfagene
  • Det må finnes flere overgangsløp fra studieforberedende fag til yrkesfaglig retning 

Innlegget stod på trykk i Klassekampen 11.desember. 

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514