Praksis med kvalitet

NHO og LO er opptatt av at alle studenter får tilbud om studiepoenggivende praksis.

Praksisstudentene Marte Sandhaug og Astrid Olsen fra Institutt for pedagogikk ved UiO, sammen med politisk rådgiver Kjartan Almenning fra Kunnskapsdepartementet.

Praksisstudentene Marte Sandhaug og Astrid Olsen fra Institutt for pedagogikk ved UiO, sammen med politisk rådgiver Kjartan Almenning fra Kunnskapsdepartementet. Foto: Anne Birgitte Hjelseth.

Publisert 10.04.18

Kompetanse og utdanning

5. april var 90 deltakere fra universitets- og høgskolesektoren, organisasjoner og bedrifter samlet i Næringslivets Hus for å diskutere behov, barrierer og løsninger.

Statsråd Iselin Nybøs politisk rådgiver, Kjartan Almenning, sa i sitt innlegg at det er Regjeringens politikk å legge til rette for at studenter i større grad kan få relevant arbeidspraksis under studiene.

- I løpet av praksisperioden i NHO har vi opplevd utrolig mye. Vi har lært om NHO som interesseorganisasjon og hvordan de jobber for å fremme medlemsbedriftenes interesser på en god måte. Praksisen har gitt oss mer kunnskap om organisasjonslæring, arbeid med politisk påvirkning, norsk arbeidsliv og hvordan trepartssamarbeidet spiller en stor rolle i Norge, sier praksisstudent Marte Sandhaug fra Institutt for pedagogikk ved UiO.

- Gjennom ulike aktiviteter i praksisen har vi fått mulighet til å knytte teorien vi leser og lærer om på Universitetet opp mot hvordan det løses og gjøres i praksis. Vi har vært utrolig heldig med NHO som praksisplass siden veldig mye av det vi har vært med på kan knyttes direkte til det vi studerer og lærer om på universitetet, sier Sandhaug.

- Praksisperioden i NHO har vært lærerik, spennende og utfordrende. Det jeg synes har vært mest interessant, er å se hvordan NHO jobber opp mot politiske prosesser for å påvirke kompetanse- og utdanningspolitikken i Norge. I løpet av de fem ukene vi har vært her, har vi fått erfare hvor stor tyngde NHO har på dette feltet, både i eget arbeid og i møte med andre aktører, sier medstudent Astrid Olsen.

- I mer enn femten år har ulike utgaver av NHOs avdeling for utdanning og kompetanse vært praksisarena for masterstudenter i pedagogikk. Vi har også gode erfaringer med praksiselever og lærlinger, sier Tor Erik Groeng i avdeling Kompetanse og innovasjon. - Vi kan nå se at andre deler av huset også har begynt å interessere seg for dette, sier han og viser til at både avdeling for næringspolitikk og BNL har studenter i statsvitenskap for tiden.

Kontakt oss

Tor Erik Groeng

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tor.e.groeng@nho.no
Mobil
97180558