Vil ha professorer med erfaring fra næringslivet

NHO ønsker at det opprettes en egen stilling ved universiteter og høgskoler hvor det kreves erfaring og praksis fra arbeidslivet- og næringslivet: Praksisprofessor.

#205

- Et godt samspill mellom akademia og arbeidsliv blir stadig viktigere i et norsk arbeidsmarked i rask omstilling, sier kompetansedirktør Are Turmo.

Publisert 02.12.16

Kompetanse og utdanning

- Norske bedrifter har behov for arbeidskraft som er godt tilpasset arbeidslivets behov, sier kompetansedirektør Are Turmo i NHO til Dagens Næringsliv.

Derfor foreslår NHO å opprette en stilling som gjør at også personer som primært har sin erfaring fra næringslivet eller offentlig sektor, kan ansettes som en såkalt praksisprofessor.

Praksisprofessor vil være en fulltidsstilling med ansvar for undervisning og veiledning, ved siden av dagens professor og dosent.

- Vi ønsker en ny stilling ved universiteter og høyskoler som krever erfaring fra arbeidslivet. Et godt samspill mellom akademia og arbeidsliv blir stadig viktigere i et norsk arbeidsmarked i rask omstilling, sier Turmo.

Viktig for utdanningene 

- Praksisprofessorer er et veldig interessant grep, som vil bli vurdert i meldingen om kvalitet i høyere utdannelse. Vi har imidlertid ikke konkludert, sier Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til DN.

Han jobber med Kvalitetsmeldingen som skal fremlegges 10. februar 2017. Her ser han blant annet på dialogen mellom arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner.

Oppdatert: Røe Isaksen ønsker praksisprofessor

Såkalte «Professors of Practice» er allerede utbredt i land som USA og Singapore. Hvorfor slike stillinger ikke finnes i Norge, mener kunnskapsministeren henger sammen med at forslaget ikke er blitt reist tydelig før nå.

- Omstillingstakten blir større og større, både generelt og når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Det gjør også at en slik kobling er enda mer viktig enn den har vært før, sier Turmo. 

- Evner å få med seg studentene

BI-student Nora Krokan (22) mener at forelesere med erfaring fra næringslivet oftere blir forbilder.

- Foreleseren i markedsføring hadde jobbet 15 år som markedsdirektør. Han hadde morsomme caser og historier om egne prosjekter og kunne fortelle hva som fungerte og ikke. Det var alltid fullt i timene hans, sier hun til DN.

- Jeg har inntrykk av at forelesere med erfaring fra næringslivet ofte har en annen fremtoning i undervisningen. De har evne til å få med seg studentene, fordi det virker mer relevant når du får inntrykk av at foreleserne vet hva de snakker om, sier hun til avisen.

Kvalifisert på et høyt nivå 

I dag er det to karriereløp. Det ene er via førsteamanuensis til professor, som i stor grad baserer seg på forskningserfaring. Det andre er fra førstelektor til dosent, som i tillegg går litt mer på undervisning og utviklingsarbeid.

- Vi tenker at forskriften utvides, slik at vi får en tredje kategori, forklarer Are Turmo.

Han ser for seg at praksisprofessorene har tilsvarende lang erfaring fra arbeidslivet, som tradisjonelle professorer har innen akademia.

- Det ligger i kortene at det må være kvalifikasjon på et høyt nivå. Dette må være en som er veldig godt kvalifisert og har erfaring fra bedrifter eller offentlig sektor som matcher det som er professorkompetanse i dag, sier Turmo. 

Dette kan inspirere til å ta opp mer av trender i arbeidslivet og næringslivet. Og man får en slik kraft inn i kollegiet på universitet og høyskole som har en annen type erfaringsbakgrunn og mer konkret erfaring fra arbeidslivet.

-Vi tror mange vil være enig med oss i at det er et stort potensial for at næringslivet og utdanningsinstitusjonene skal kunne samarbeide enda bedre i dag. Selv om det foregår mye bra arbeid rundt omkring, er det generelt sett veldig mye mer å gå på. Da tenker vi at en slik stilling kan være én av flere muligheter som kan gjøre denne koblingen bedre, mener Turmo.