Må gi lærebedrifter mer støtte

I 2035 vil Norge mangle opp mot 90.000 fagarbeidere, ifølge Statistisk sentralbyrå. NHO mener regjeringen gjør for lite for å legge til rette for flere læreplasser.

Se video: Lærlingtilskuddet må økes.

Publisert 01.11.14

Kompetanse og utdanning

- For meg er det veldig bra å kunne være lærling for da får jeg erfaring både teoretisk og praktisk, sier Maren Holmen Sunnarvik. Hun har vært frisørlærling hos "På Håret" på Skøyen siden i vår, og er glad for valget hun har tatt.

Men Norge trenger flere som Maren. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi i 2035 mangle opp mot 90.000 fagarbeidere.

– Å få utdannet nok fagarbeidere er utrolig viktig innenfor en rekke sektorer og ikke minst for våre bedrifter, sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO.

Les også: NHO og LO sammen for yrkesfag

Krever at tilskuddet økes

I dag får en lærebedrift 25 000 kroner mindre per elev enn hva det vil koste å ha eleven på skolen. Ett av NHOs krav til regjeringen er at tilskuddet økes, men i budsjettforslaget som er lagt frem er det ingen reel vekst i tilskuddet.

- Det er en stor skuffelse for oss lærebedrifter for vi hadde forventet at regjeringen hadde sett hvor viktig det er å øke tilskuddet, sier Edel Teige, leder for Forum for mindre bedrifter, og sjef for flere frisørsalonger i Bergen.

- Et økt lærlingtilskudd vil bety at bedriftene lettere kan ta inn flere lærlinger. Bedriften må ha en god økonomi slik at de kan gi den opplæringen som de ung fortjener, sier hun.

Se også videoer fra Norgesmesterskapet i yrkesfag:

Her konkurrerer ungdommen  og Her er vinnerne

Regjeringen følger ikke opp egne løfter

I september var utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen på NHOs konferanse Yrkesfag 2014. Der lovte han flere statlige lærlingplasser innen 2017.

I Sundvolden-erklæringen  står det også at de skal trappe opp lærlingtilskuddet.

- Økningen som kom i revidert budsjett i vår håpet vi var første del av en opptrappingsplan, men nå ser vi til vår forundring at dette ikke blir fulgt opp videre, sier Turmo.

Han mener også at regjeringen burde vært mer offensiv i bruken av lærlingeklausul, som vil si at det i offentlige kontrakter stilles krav om at den som vinner anbudet har lærling i bedriften.

- Velg bedrifter med lærlinger til offentlige oppdrag

- Mer verdsatt

Hos "På Håret" får læringene tett oppfølging, og de mener jobben lærebedriftene gjør burde bli mer verdsatt.   

- Når myndighetene stiller store krav til oss og hvordan opplæringen skal være, vi skal for eksempel jobbe med tilpasset opplæring for hver enkelt elev, så undrer jeg meg over hvorfor det ikke følger med mer midler, sier Heidi Christensen, daglig leder av "På Håret" sitt opplæringskontor.

Hun understreker hvor viktig lærlingene er.

- Skal bransjen ha gode fagarbeidere i fremtiden, så må vi selvfølgelig ha lærlinger.

Hør hele intervjuet med Edel Teige, leder av Forum for mindre bedrifter: