Rekordstor søkning til fagskoleutdanning

– Det er svært gledelig at de offentlige fagskolene opplever stor søkning i år, sier Are Turmo, direktør for Kompetanse i NHO.  

11 prosent flere søker seg til offentlige fagskoler i år (Illustrasjonsfoto: iStock).

Publisert 22.04.15

Kompetanse og utdanning

NHO har tatt til orde for at flere bør velge høyere yrkesfaglig utdanning ved fagskolene. Nå melder Nasjonalt opptakskontor for fagskoleutdanning om rekordstor økning i antall søknader.

FAGSKOLER

  • Utdanningene er målrettet mot et yrke, på nivå over videregående skole
  • Tilsvarer minimum et halvt studieår og maksimum to studieår
  • Omtrent 16 500 fagskolestudenter
  • 110 tilbydere av fagskoleutdanning med 750 utdanningstilbud

Det var registrert 5 376 primærsøkere til fagskoleutdanningene ved søknadsfristens utløp 15. april. Det gir en økning på 11 prosent. Ved Fagskolen i Telemark registrerte de at det i sum er 76 prosent flere som søker fagskoleutdanning i år enn ved fristens utløp i fjor.

Håper på ny trend 

– God tilgang på personer med kompetanse fra fagskolen vil ha betydning for Norges fremtidige verdiskaping og velferd. Vi håper derfor at dette er starten på en trend hvor flere velger fagskoleutdanning, sier Are Turmo. 

I NHOs kompetansebarometer meldte halvparten av bedriftene at de har behov for fagskoleutdannet arbeidskraft. NHO og LO har tidligere løftet fram at personer med fagskoleutdanning er en svært etterspurt ressurs, og at arbeidslivet trenger flere med fagskoleutdanning. 

Oversikt over søkere til fagskoler i 2015 fordelt på fordypning (pdf)

Kontakt oss

Ingeborg Marie Østby Laukvik

Rådgiver

Kompetanse og innovasjon

ingeborg.marie.laukvik@nho.no
Telefon
23088333