Sanner: Viktig rapport til riktig tid

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner var positiv til rapporten og til forslaget som ble lagt frem på NHO-konferansen Innovative lærlinger – innovative fagarbeidere.

#205

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og NHOs viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid Fotograf: NHO

Publisert 04.05.18

Kompetanse og utdanning

NHO hadde bedt forskningsstiftelsen Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse se på fag- og yrkesopplæringens og fagarbeidernes betydning for bedriftenes innovasjon. Det er ikke mye forskning på dette området, men tall fra SkatteFUNN, som gir skattelette til bedrifters forsknings- og utviklingsarbeid, viser at nesten halvparten av alle innovasjonsprosjekter har prosjektdeltakere med fagbrev.

Statsråden ga positive tilbakemeldinger på funnene i rapporten, og var glad for å høre at faglærte hadde en sentral plass i utviklingsarbeid på arbeidsplassen. Han viste tilbake til utviklingen av den industrielle revolusjon, som hadde særlig grobunn i Storbritannia, hvor det var en stor andel håndverkere som var i stand til å ta i bruk og forbedre de nye maskinene som kom.

NHO la også frem et forslag til en tilskuddsordning, Innovativ lærling, for å styrke prosesser med å involvere lærlinger i utviklingsarbeid.

- Vi mener det er viktig å få fokus på innovasjon allerede i utdanningsløpet og forslår at det gis tilskudd til bedrifter eller opplæringskontor for opplæring og veiledning av lærlinger, sier NHOs viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid.

Kunnskapsministeren tok i mot forslaget om tilskudd med positiv interesse, og ba partene om å jobbe videre med det. Han sa han hadde stor sans for forslag hvor man prøver seg frem.

Ole Erik Almlids kronikk i Byggeindustrien

NHO-notat: Innovative lærlinger - innovative fagarbeidere

Fafo-rapport: Fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon