Sats på lærlinger

– Rapporten som Manifest Tankesmie har laget på oppdrag for Fellesforbundet, berører noe av det vi i BNL har jobbet mye med det siste året. Men det er viktig å se på utviklingen i hele landet, og ikke bare tall fra Oslo slik Manifest har gjort i denne rapporten, sier administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes.

- Ved å satse på faste ansatte med lærlinger bidrar man ikke bare å sørge for å bevare kompetansen i dagens prosjekter, men vi sikrer kompetansen inn i fremtiden, mener BNL. 

Publisert 14.10.15

Kompetanse og utdanning

Byggenæringen er Norges største distriktsnæring.

- Det er nok stor forskjell på hvordan bedriftene i Oslo organiserer seg sammenliknet med distriktene og det er også behov for stor fleksibilitet når det gjelder måten bedriftene organiserer seg på siden byggenæringen er prosjektorganisert, sier Sandnes.

Fire grunnpilarer

Byggenæringens landsforening (BNL) har jobbet mye med hvordan organisasjonen tenker at byggenæringen bør utvikle seg.

- Vi har nedfelt fire grunnpilarer som vi råder våre bedrifter til å følge. I dette ligger det blant annet at fast ansettelse bør være hovedregel, man bør satse på lærlinger og høy organisasjonsgrad, sier Sandnes, og legger at vi bør beholde frontfagsmodellen som hovedmodell for norsk lønnsdannelse, sier Sandnes.

Sikrer kompetansen for fremtiden

Sandnes peker på at den viktigste kapitalen vi har er dyktige ansatte. For å sørge for at vi bevarer denne i Norge trenger vi bevisste politikere, byggherrer og bedrifter.

- Ved å satse på faste ansatte med lærlinger bidrar man ikke bare å sørge for å bevare kompetansen i dagens prosjekter, men vi sikrer kompetansen inn i fremtiden, avslutter Sandnes.

Les også: 10 grunner til å velge yrkesfag