Satser på lærlingmodellen i Europa

Nå blir Norge med i et europeisk nettverk som skal jobbe for at flere tar i bruk læringmodellen. 

Målet med alliansen er å bidra til at lærlingmodellen utvikles som suksessmodell over hele Europa. Illustrasjonsfoto.

Publisert 22.06.15

Kompetanse og utdanning, Yrkesfag

Det vil være et stort behov for fagarbeidere i Europa i årene som kommer. 

For å utveksle kunnskap og erfaringer om lærlingmodellen, skal nå Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY) knytte seg til det europeiske nettverket European Alliance for apprenticeships (EAfA).

- Målet er å bidra til at lærlingmodellen utvikles som suksessmodell over hele Europa, sier Are Turmo, NHOs kompetansedirektør.

Lærlingmodellen fremheves også som et av de viktigste tiltakene for å få flere ungdom i arbeid. 

Under en konferanse for europeiske utdanningsmyndigheter i Riga mandag, vil kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og NHO signere på vegne av Norge og SRY.  

Les også: Flere forelder er nå positive til yrkesfag 

Dele erfaringer

Alliansen er administrert av EU-Kommisjonen og består av blant annet nasjonalstater, forvaltningsorganer, bedrifter og organisasjoner.

Gjennom samarbeidet kan man for eksempel utveksle erfaringer fra de landene med godt etablerte modeller, til land med større utfordringer.

I hovedsak skal alliansen:

  • Fremme fordelene ved lærlingordninger
  • Fremme effektiv bruk av finansiering og ressurser i tilknytning til bedriftsopplæringen.
  • Bidra til å reformere og utvikle gode lærlingsystemer i Europa

Les også: 3 gode grunner til å bli lærebedrift

Kan lære av andre

Norge, SRY og NHO kan ha mye å lære av andre europeiske land, for eksempel Tyskland og Sveits som praktiserer den såkalte duale modell der skole og bedrift veksler på opplæringsansvaret.

Videre kan vi lære av land som har gode ordninger for yrkesfaglig videreutdanning, og som gjennom handels- og håndverkerkamre sikrer bindeleddet mellom bransjer, skoler og bedrifter.

Trepartssamarbeidet viktig

- I Norge er det særlig det integrerte trepartssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen vi kan formidle videre, sier Turmo.

Gjennom partsorganene – SRY, de faglige rådene og yrkesopplæringsnemndene i fylkene – sikres arbeidslivets organisasjoner innflytelse på kompetansepolitikken. 

- Dette ønsker vi å verne om og eksportere til andre deler av Europa, sier Turmo.

Sammen med SRY vil også norske utdanningsmyndigheter knytte seg til alliansen ved kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Les også: Foregår en viktig gjennomgang av yrkesfagene