Satsing på lærlinger gir resultater

Fem ungdommer har fått den beste karakteren på avlagt fagprøve etter læretiden i NCC.

Fem vinnere får kake av NHOs Kristin Skogen Lund.

Publisert 14.10.15

Kompetanse og utdanning, Yrkesfag

NHO-sjef Kristin Skogen Lund skjærer et stykke av en stor kake med teksten "Meget godt bestått". Så serverer hun kakestykkene til de fem ungdommene.  De har alle fått jobb i NCC,  

- Det er måten vi ble tatt i mot på i NCC som gjordet dette mulig, sier Amund Ringdal som er en av de fem vinnerne.  

Resultatene innen betongfaget blir stadig bedre. Så langt i år har opplæringskontoret Byggopp i Oslo, Akershus og Østfold fått resultatene fra 25 fagprøver i betongfaget. Hele 15 stykker har fått karakteren "meget godt bestått". Til sammenlikning var det i fjor 8 av 41 som fikk denne karakteren. 

- Vi ser at det jobbes godt med læringer i mange bedrifter, sier Erik Sørum, opplæringsleder hos Byggopp.

NCC

 • Bygg- og eiendomsutviklings- selskapene i Nord-Europa
 • Bygger og utvikler boliger og næringseiendom, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur
 • Ca 90 lærlinger i NCC i Norge. Utgjør ca 7-8% av fagarbeiderne

NCC er blant dem som jobber målrettet med læringer, og anbefaler flere bedrifter å gjøre det samme. 

- Suksessen skyldes en kombinasjon av innsatsen fra de fem ungdommene.  Men bedriften har også et ansvar for å legge til rette, følge tett opp og gi ungdommen den backingen de behøver, sier Arnt Vidvei, konserndirektør i NCC.

Stort behov

Arbeidslivet har et stort behovet for dyktige fagarbeidere. I NHOs Kompetansebarometer for 2015 svarer hele 6 av 10 av bedriftene at de har behov for fagarbeidere de neste 5 årene.

- De velger å bli lærlinger gjør et klokt og viktig valg, og NCC tar et viktig samfunnsansvar ved å satse så sterkt på lærlinger, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO. 

Må lønne seg å være lærebedrift

I statsbudsjettet for 2016 økte regjeringen lærlingtilskuddet, samtidig som det nå blir lærlingklausuler i offentlige anskaffelser.

NHO mener

 • Øk tilskuddet
 • Lærlingklausuler ved offentlige anbud skal være hovedregelen
 • Høy kvalitet også på skolen – moderne utstyrsparker
 • Partene i arbeidslivet må få forme læreplanene og gjøre dem relevante

 

- Dette er tiltak vi i NHO har jobbet for, og selv om vi nå er et godt stykke på vei, trenger vi fremdeles at det satses sterkere på yrkesfag. Det må lønne seg å være lærebedrift, og flere unge må få øynene opp for alle dørene yrkesfag åpner, sier Skogen Lund. 

Hun mener de dedikerte lærlingene og NCC er gode ambassadører. 

Les også: 5 dører til videre utdanning etter fagbrev

Innsatset lønner seg

De gode prøvene er ifølge NCC et resultat av målrettet og langsiktig arbeid i bedriften, med fokus på kompetanse og yrkesstolthet, motiverte og dyktige lærlinger og godt samarbeid mellom bedrift og opplæringskontor.

-  Dette viser at innsats på dette området lønner seg, sier Ole Henrik Ystehede, direktør for Entreprenørforeningen Bygg og anlegg, Oslo, Akershus og Østfold. 

Slik arbeider NCC med lærlinger:

 • Tett dialog og oppføling.
 • Tett oppfølging på praksisarbeidet.
 • Blitt flinkere på kursing, HMS, fagkurs
 • Tydelige på fadderordning med krav om instruktørkurs.
 • Lærlinger i flere løp. TAF, 2+2, 1+ 3,5, voksenlærlinger
 • Lærlingetreff hvert år

Les også: 3 gode grunner til å bli lærebedrift