Send studentene ut

- Norske utdanningsinstitusjoner bør spesialisere seg der de har best forutsetninger for å bli gode. Norske studenter bør reise ut for å studere fag der vi ikke har spesielle fortrinn hjemme, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Debatt - fra venstre: Ola Olsvik (Statoil), Petter Aaslestad (Forskerforbundet), Kristin Skogen Lund (NHO) og Johan Hustad (NTNU) Foto: Peter Klasson/SIU

Publisert 06.03.14

Kompetanse og utdanning

- Vi snakker ikke om internasjonalisering av idretten? Idretten er i sitt vesen internasjonal. Det samme gjelder kultursektoren. Konkurransekraft i norsk næringsliv er umulig som en nasjonal øvelse. Utdanningssektoren er snart den eneste sektoren som forsetter å behandle internasjonalisering som et eget løsrevet tema, sa Skogen Lund da hun innledet under den årlige Internasjonaliseringskonferansen i Trondheim.

Hun viser til at vi ikke kan fortsette å organisere utdanningen som et nasjonalt kunnskapsmesterskap. Norge må få en internasjonal dimensjonering på høyere utdanning, til det beste for studentene, lærestedene og for norsk arbeids- og næringsliv.

- I tråd med målet om å skape mer kraft i norske læresteder gjennom en tydeligere arbeidsdeling, må dette sees i sammenheng med internasjonal arbeidsdeling. Om et studiested har studenter på områder hvor det selv ikke har forutsetning for å være best, send studentene til de beste. Ta imot studenter på fag og studier der dere vet dere er gode, sa Skogen Lund.

- I tillegg til å åpne for mer interessante og konkurransedyktige studier har det også den åpenbart gode effekten at våre "benchmarks" blir de beste i verden på det de gjør og det vi gjør, avsluttet hun.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Arbeidsliv og kompetanse

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184