Sikrer fagarbeidere for fremtiden

- NHO er svært glad for at Bystyret i Oslo har vedtatt at lærlingklausulen skal gjelde for alle kommunale byggeprosjekter, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Hun oppfordrer alle virksomheter i stat og kommune til å bruke lærlingklausuler aktivt.

Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO

Publisert 22.05.14

Kompetanse og utdanning

 
Vedtaket innebærer at alle hoved- og underentreprenører i kommunale byggeprosjekter skal ha lærlingordning.    
 
Kort om lærlingklausulen
I følge Oslo kommune skal alle virksomheter som utfører arbeid i anleggsperioden og leieperioden for leverandøren være tilknyttet offentlig godkjent lærlingordning og jevnlig ta inn lærlinger (dersom slik ordning er etablert for vedkommende fagområde).
 
Det skal lønne seg økonomisk
Lærlingklausulen har vært en "sovende" regel siden 2001. - Det er derfor svært viktig at Oslo kommunen nå har vedtatt at klausulen skal være bindene ved alle offentlige oppdrag. Slike oppdrag er ofte av stort volum, og økonomisk lønnsomt for bedriftene. Derfor vil vedtaket styrke lærlingordningen og bidra til flere lærlingplasser i bedriftene, sier Skogen Lund. Hun viser til at offentlige anskaffelser utgjør store beløp, for eksempel bygg- og anleggsbransjen omsetter for ca. 525 milliarder kroner, hvorav nesten 40 prosent er offentlige anskaffelser. 
 
Seriøse bedrifter
- Godkjente lærebedrifter tar samfunnsansvar og lærer opp unge og voksne, noe som sikrer videreføring av nødvendig fagkunnskap gjennom lærlingordningen. Erfaring viser at de godkjente lærebedriftene ofte er de mest seriøse med henhold til for eksempel arbeidsvilkår, HMS og hvit økonomi, sier Skogen Lund.
 
Setter standard for hele næringen
- For å bevare og styrke lærlingordningen er det helt avgjørende at Oslo kommune og andre offentlige innkjøpere, nå iverksetter konkrete tiltak for å styrke lærlingklausuler som virkemiddel for flere lærebedrifter og lærlinger, sier administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes.
 
Han viser til at det offentlige bestiller ca. 40 prosent av byggenæringens kapasitet, og har derfor stor bestillermakt. - Ved at det offentlige setter strengere krav til lærlingklausuler og lærlinger i det enkelte prosjekt, vil de også sette standard for hele næringen, sier Sandnes. 

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Arbeidsliv og kompetanse

kristian.ilner@nho.no
Telefon
23088355