Slik kan vi gjøre studiene mer relevante

Engasjerte deltagere fra universitet, høgskoler, organisasjoner og næringsliv kom med innspill for å bedre samarbeidet mellom arbeidsliv og høyere utdanning.

Et virkemiddel for mer relevante studier er at flere studenter skriver bachelor- eller masteroppgave i samarbeid med bedrifter.

Publisert 26.01.15

Kompetanse og utdanning

For å avstemme tilbud og etterspørsel etter kompetanse og sikre relevans i studietilbudene, må høyere utdanning og arbeidsliv samarbeide tett.

Torsdag 22. januar arrangerte NHO frokostmøte om hvordan vi kan bedre arbeidslivsrelevansen i studiene gjennom eksisterende og nye virkemidler. Innlederne under frokostmøtet representerte politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet, NHO, LO og universitet/høgskolene.

– Hvordan sikre at høyere utdanning er relevant for arbeidslivet?, spurte Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO i sin innledning til seminaret. Her er virkemidler han trakk frem:

Fire virkemidler for mer relevante studier

  1. Gjesteforelesere fra næringslivet
  2. Bachelor- eller masteroppgave skrevet i samarbeid med en bedrift
  3. Praksisplasser for studenter i bedrifter 
  4. Samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjon om innholdet i studier

– Rådene for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er kommet for å bli, understreket statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet i sitt innlegg.

RSA synes i dag å fungere varierende fra lærested til lærested. Det var enighet om at det alltid vil være regionale og institusjonelle forskjeller i hva man ønsker å vektlegge i RSA. Det er imidlertid viktig at alle lærestedene har en tett kobling mellom RSA og den konkrete utviklingen av studietilbud som skjer på fakultets- og instituttnivå. Ledelsen på institusjonene må prioritere arbeidet i RSA og selv være til stede.

– Kun en svært liten prosentandel av studentene skal fortsette som forskere ved universitetene og høgskolene. De er viktige, men det gjelder kun ganske få. De andre skal ut i et arbeidsliv utenfor akademia. Derfor er arbeidslivsrelevante utdanningsløp så viktige, sa spesialrådgiver Arvid Ellingsen i LO.

Mer opptatt av relevans nå

NOKUT har nylig gjennomført en undersøkelse om relevans. Foreløpige resultater tyder ikke på "krise" for relevansen, men arbeidslivstilknytning er sporadisk og lite innarbeidet. RSA’ene ser dessuten ut til å ha liten effekt på studieprogramnivå.

– Institusjonene ser ut til å være mer interessert i relevans enn før, sa Kim Orlin Kantardjiev, rådgiver i NOKUT.