5 tiltak for bedre lærerutdanning

Om seks år kan vi mangle så mye som 23 000 lærere, ifølge SSB.

Det er viktig at Norge satser på lærerne. Illustrasjonsfoto.

Publisert 10.11.14

Kompetanse og utdanning

- Basert på de siste observasjonene, ser det ut som færre unge tar lærerutdanning, sier forskningssjef Nils Martin Stølen i Statistisk sentralbyrå til VG.

Dermed vil det bli vanligere at elevene i stedet blir undervist av assistenter, skriver avisen.

- Lærerutdanningen i dag får mye negativ omtale. Lærere har et stort arbeidspress, det er mye byråkratisering, og de har en middelmådig lønn, sier Are Turmo, avdelingsdirektør for kompetanse i NHO.

Lærerstudentene bruker i snitt 25 timer per uke på studier og frafallet er stort.

Les også: - Norge trenger flere realfagshelter

5 tiltak for lærerutdanningen

Det er imidlertid veldig viktig at Norge satser på lærerne.

- Utdanningssektoren er næringslivets viktigste leverandør av kompetanse, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

NHO mener det er flere ting som kan gjøres for at det skal bli mer attraktivt å bli lærer.

1) Praksisdelen må styrkes. Lær av fagopplæringen, unngå praksissjokket.

2) Egnethetsvurdering. Innføre egnethetstest, som til Politihøgskolen.

3) Styrking av fagmiljøene. Styrke de som skal lære opp studentene.

4) Høyere inntakskrav.

5) Sentralt gitte eksamener og færre utdanninger.

- Læreren er den viktigste faktoren for kvalitet i skolen. Derfor må læringstrykket i lærerutdanningen økes. Men selv om en obligatorisk femårig master er en prisverdig ambisjon, må vi styrke den nåværende fireårige utdanningen først, påpeker Turmo. 

Se video: Vær med og skap magiske øyeblikk ved å ta pedagogiske valg i en barneskoleklasse.