Hamarelever spleises med næringslivet

– Speed-dating er et veldig bra tilbud for å mathce elever og bedrifter, sier bygg- og anleggseleven Jonas Ringvold Edvardsen. 

Elev Jonas Ringvold Edvardsen ble inspirert etter møte med bedrifter.

Publisert 02.12.14

Kompetanse og utdanning

Skoler, elever og bedrifter må samarbeide tidlig i utdanningsløpet

Hamar Katedralskole, Hedmark Fylkeskommune, LO og NHO har nylig arrangert fagdag og speed-date på Hamar Katedralskole. Prosjektet "Fra elev til lærling" spleiser skole, elever, opplæringskontorer og bedrifter for å få flere lærlinger ut i praksis. Flere videregående skoler i regionen deltar. 

Fornøyde elever

– Dette har vært en inspirerende dag for meg. Jeg har blant annet snakket med Moelven og Lærling Øst, og jeg synes dette er et veldig bra tilbud for å matche elever og bedrifter, sier Jonas Ringvold Edvardsen. Han er elev ved bygg og anlegg VG2.  

– Jeg har snakket med Norsk Tipping og Hedmark Fylkeskommune. De gav et godt inntrykk. Bedriftene er relevante for meg, sier Ruben Holm, elev ved Hamar Katedralskole. Han går tredje året på data og elektronikk.

– Fagdagen har vært bra. Mye av innholdet er relevant for meg. Det eneste jeg savnet var et større utvalg av databedrifter. Kanskje det kommer fler neste år, sier Erlend Riise. Han går andre året på data og elektronikk ved Hamar Katedralskole.

Ordfører i Hamar, Morten Aspeli, vil ha flere lærlingplasser i Hedmark fylke. Her sammen med lærlingekoordinator Tove Spikkerud. Hun leder prosjektet " Fra elev til lærling".


Trenger flere lærlingplasser

– Vi trenger flere fagarbeidere. Lærlingene kan tilføre bedriftene ny kunnskap og bedriftene kan tilføre elevene kunnskap som de ikke får ved den tradisjonelle undervisningen, sier Ingunn Hermansen, rådgiver i NHO Innlandet.

– Det er viktig å sette fokus på å skaffe flere lærlingplasser i fylket. Skoler, elever og bedrifter må samarbeide tidlig i utdanningsløpet. Dette danner grunnlaget som kan føre til jobbmuligheter senere, sier Morten Aspeli, ordfører i Hamar.

IKEA Ringsaker vil bli lærebedrift

En av bedriftene som var med på arrangementet var IKEA Ringsaker, representert med logistikkleder Torfinn Silset.
– IKEA Bergen er veldig fornøyd med sitt opplegg rundt lærlinger, og derfor var vi her for å kartlegge ordningen. Vi ønsker å bli en lærebedrift på sikt, og da er det verdifullt å kunne snakke med både elever, lærere og opplæringskontoret, sier Silset.

Ikea er opptatt av å få et godt resultat for potensielle lærlinger i fremtiden, og vektlegger god planlegging før de forplikter seg.