Sterke kompetanse-initiativer fra Solberg

– Initiativene går rett til kjernen av det bedriftene trenger for å kunne bidra til å sikre velferden, sier NHOs viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid.

ÅK18: Verdien av arbeid

Erna Solberg får NHO-skryt for initiativene for at ingen skal gå ut på dato i arbeidslivet. Her er hun avbildet under NHOs årskonferanse i januar. (Foto: Aleksander Andersen.)

Publisert 06.04.18

Kompetanse og utdanning

Erna Solbergs to nye initiativer går rett til kjernen av det bedriftene trenger for å kunne bidra til å sikre velferden, sier NHOs viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid. Vi trenger nye arbeidsplasser, og vi trenger folk som kan gjøre jobben. Vi gleder oss over at statsministeren legger vekt på at tilbudene om utdanning må være tilpasset bedriftenes behov hvis folk skal få jobb etterpå.

Erna Solberg lanserte to nye initiativer på Høyres landsmøte i dag som skal sikre at ingen går ut på dato i arbeidslivet. Begge svarer på utfordringer og behov NHO har pekt på. Det første er fleksible videreutdanningstilbud rettet mot næringslivets behov, der det legges vekt på teknologi, støtte til digitalisering og innføring av nye arbeidsprosesser. Det er snakk om tilbud som skal kunne kombineres med tilnærmet full jobb og familieliv.

Det andre er spesielt rettet mot å dekke behovet for fagarbeidere, og åpne nye veier for de som vil skifte fag, bygge på eller oppdatere seg. Også her ser Solberg flere muligheter, både åpning for å ta et annet fagbrev, påbyggingsmoduler eller kortere kurs.

Statsministeren legger opp til et spleiselag der staten utvikler og tilbyr undervisning, bedriften tilbyr deler av ansattes arbeidstid, og de ansatte tilbyr noe av sin fritid. Opplegget skal utformes i dialog med arbeidslivets parter.

– Dette er en god modell der alle bidrar og alle får. Norge trenger økt verdiskaping og færre som faller ut av arbeidslivet, bedriftene trenger arbeidstakere som kan det som kreves, og folk vil ha glede av å være attraktive på arbeidsmarkedet helt frem til pensjonsalder. Vi gleder oss til å samarbeide med regjeringen og fagbevegelsen om dette, sier Almlid.