1 av 5 har stort behov for fagskoleutdannede

En kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at nesten en femtedel har et stort behov for å rekruttere personer med utdanning på fagskolenivå.

En kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter viser at nesten en femtedel av disse har et stort behov for å rekruttere personer med utdanning på fagskolenivå. Illustrasjonsfoto.

Publisert 11.09.14

Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

NHO-bedriftene som trenger fagskolekompetanse, har også store problemer med å skaffe seg den kompetansen de trenger. Samtidig utgjør fagskolestudentene bare 6 prosent av alle som tar utdanning utover videregående nivå i Norge. 

Vi må derfor stimulere flere unge til å ta fagskole-utdanning.

Dette kommer fram i Temanotat nr. 1/2014 fra NHOs Kompetansebarometer, som ble publisert av NIFU torsdag.

Fagskoleutdanning er etterspurt

- NIFUs analyser viser at personer med fagskoleutdanning er svært etterspurt. Vi må derfor stimulere flere unge til å ta fagskoleutdanning. Det er viktig å øke antallet personer som tar kortere, praktiske og yrkesrettede utdanninger i Norge, sier direktør for kompetanseavdelingen i NHO, Are Turmo. 

Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.   Fagskoleutdanninger har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. En fagskoleutdanning er derfor ofte et kortere og mer yrkesrettet alternativ til universitets- og høyskoleutdanning. Studiene er ofte utviklet i nært samarbeid med arbeids- og næringslivet, og de som tar fagskoleutdanning kommer raskt i relevant jobb.

Etterlyser mer fleksible opptaksordninger

De mest sentrale fagene ved fagskolene er naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag, ofte omtalt som tekniske fagskoler. 43 prosent av alle fagskolestudentene tar utdanning innen disse fagområdene. Men andre fag, deriblant mer tjenesteytende fagområder som helsefag, IKT, økonomisk-administrative fag og mediefag utgjør også en viktig del av fagskoleutdanningene. 

- Vi mener man må kunne tas opp til fagskoleutdanning med enten fag/svennebrev, yrkeskompetanse eller studiekompetanse samt tilsvarende realkompetanse, sier Turmo.

NHO mener at mer fleksible overganger mot høyere utdanning vil gjøre fagskoler til en attraktiv utdannings- og karrierevei. Samtidig er det viktig å styrke egenarten i fagskoleutdanning som en praktisk og yrkesrettet utdanning utviklet i nært samarbeid med næringslivet.