Stort behov for ingeniører og fagarbeidere

Her kan du se hvilken kompetanse våre medlemsbedrifter trenger i årene fremover.

Kristin Skogen Lund og Torbjørn Røe Isaksen om hvordan bedriftenes kompetansebehov bør følges opp

Publisert 17.02.16

Buskerud, Kompetanse og utdanning, Kompetansebarometer

NHOs kompetansebarometer for 2016 viser at det er et stort gap mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse.

NHOs kompetansebarometer

  • Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter.
  • Gjennomført av NIFU november 2015 til januar 2016.
  • 5183 bedrifter har svart.
  • Skal gi grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet.
  • Viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje.
  • Veileder for unge som står overfor utdanningsvalg.

Til tross for nedbemanninger i enkelte næringer er det fortsatt mange bedrifter som sliter med å få tak i den kompetansen de trenger. Rundt 40 prosent melder at mangel på kompetanse gir alvorlige konsekvenser, som tap av markedsandeler og at utvidelse av virksomhet må utsettes eller skrinlegges.

Les mer om barometeret og se NIFUs presentasjon

Se opptak av lanseringen

Realfag og tekniske fag

Det er to grupper som er spesielt ettertraktet blant NHOs medlemmer: Ingeniører og fagarbeidere.

4 av 10 medlemsbedrifter i NHO sier at de i noen grad eller i stor grad har behov for ingeniører og teknologer. Det er innen byggfag, elektrofag og mekaniske fag at etterspørselen er størst.

Innenfor Norsk olje og gass oppgir 80 prosent av bedriftene et framtidig behov for ingeniørfaglig kompetanse. Her er det viktig å minne om at det bedriftene er spurt om å vurdere behovet de neste fem årene, som ifølge NIFU kan basere seg på en forventning om at aktiviteten etter hvert kan ta seg opp.

- Selv om det daglig skrives om nedbemanninger i oljebransjen, må ikke unge la seg skremme fra å bli ingeniører. Det er nedbemanninger i noen regioner, men den nasjonale etterspørselen etter ingeniører er fortsatt stor. NHO er særlig opptatt av å rekruttere flere unge til realfag og tekniske fag, sier NHOs kompetansedirektør, Are Turmo.

Les hele rapporten: NHOs kompetansebarometer 2016

6 av 10 av bedriftene melder om behov for fagarbeidere.  Behovet er størst innenfor bygg og anleggsteknikk, elektrofag og teknikk og industriell produksjon.

- Dette viser at vi må fortsette å jobbe for at flere velger yrkesfag. Bare innenfor bygg og anlegg vil Norge mangle 30 000 fagarbeidere i 2030, viser tall fra SSB, sier Are Turmo.

Grafen viser behovet for fagkompetanse. Kilde: NIFU/NHOs kompetansebarometer 2016.(Klikk på grafen for større visning.)

Få studenter ved fagskolene

I tillegg melder over halvparten av NHOs medlemsbedrifter om at de vil ha behov for å rekruttere personale med fagskoleutdanning de neste fem årene. Dette er høyere yrkesfaglig utdanning.

Bedriftene melder om et særlig stort behov for kompetanse innen naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag.

Men det er fortsatt få studenter ved fagskolene: Mens det er over 250 000 studenter ved norske universiteter og høyskoler, er det bare 15 500 studenter ved fagskolene. Det tilsvarer 6 prosent av studentene i Norge. 

Grafen viser behovet for fagskoleutdannede.  Kilde: NIFU/NHOs kompetansebarometer 2016.( Klikk på grafen for større visning.)                                                       

Bedriftene har en bred strategi for å dekke kompetansebehovet. Blant de bedriftene som oppga at de hadde et udekket kompetansebehov, er det flest som sier at de vil dekke behovet ved å heve kompetansen til dagens ansatte.

Fortsatt er det også mange bedrifter som oppgir at det er aktuelt å dekke kompetansebehovene gjennom nyansettelser fra det norske arbeidsmarkedet. To tredeler av alle bedriftene med udekket kompetansebehov svarer dette i 2016.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514
Ola Risnes

Seniorrådgiver

Kompetanse

Ola.Risnes@nho.no
Telefon
23088171