Akademia ønsker tettere samarbeid med arbeidslivet

Både næringslivsledere og ansatte på universiteter og høyskoler mener et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen og arbeidslivet vil gjøre utdanningene mer relevante.

Arbeidslivsrelevante studier er viktig fordi det vil gi arbeidslivet bedre tilgang til den kompetansen bedriftene trenger.

Publisert 30.04.15

Kompetanse og utdanning

Nesten 90 prosent av programansvarlige og undervisere ved universiteter og høyskoler har tro på et tettere samarbeid, viser en rapport som Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) la frem torsdag.

Dermed er de enige med rundt 90 % av næringslivslederne som i NHOs kompetansebarometer for 2015 svarer at ulike samarbeidsformer med næringslivet vil styrke universitets- og høyskoleutdanningen.

- Vi er veldig glade for at det er enighet om behovet for, og verdien av, ett tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeids- og næringsliv, sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO.

Mer arbeidslivsrelevante studier er viktig fordi det vil gi arbeidslivet bedre tilgang til den kompetansen bedriftene trenger. Dette vil igjen være med på å øke verdiskapingen og dermed bedre landets velferdsgoder.

Les mer: Så mange vil ha tettere samarbeid

Påvirke innholdet

– Et tettere og bedre samarbeid vil føre arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner sammen slik at de kan utvikle nye ideer, påvirke innholdet i studiene og utdanne kandidater med relevant kompetanse for arbeidslivet, sier direktør Terje Mørland på NOKUTs hjemmesider.

I NHOs Kompetansebarometer ble medlemsbedriftene spurt om hvilke former for samarbeide de særlig mener vil styrke høyere utdanning.

Her er 4 konkrete tiltak for samarbeid:

1. Gjesteforelesere fra næringslivet.

2. Bachelor- og masteroppgaver skrevet i samarbeid med bedrift.

3. Praksisplasser for studenter.

4. Samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjonene om innholdet i studiene.

Må samarbeide om studieprogram

Rådene for samarbeid med arbeidslivet (RSA) skal sørge for en god kommunikasjon, men NOKUT sin undersøkelse viser at rådene ser ut til å ha liten betydning på studieprogramnivå.

Nær 70 % av de som underviser på universiteter og høyskolene kjenner ikke til RSA og deres oppgaver, og 90 % sier at de ikke er involvert i dette arbeidet, viser undersøkelsen.

Funksjonen til RSA bør avklares tydeligere, mener Terje Mørland. Det er NHO enig i.

- Hvis rådene skal ha noen effekt, er det veldig viktig at planer og strategier i regi av RSA får betydning for konkrete studieprogram. Først når vi får et samarbeid om innholdet i studiene kan en sikre den arbeidslivsrelevansen som alle ønsker, sier Turmo. 

Han understreker at det er veldig bra at NOKUT nå ser nærmere på RSA sin funksjon og potensiale.

Les hele rapporten fra NOKUT: Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning