Endelig satses det på fagskolene

Norske bedrifter skriker etter fagskoleutdannende. Nå vil Regjeringen gjøre fagskolene like synlige og attraktivt som universiteter og høyskoler.

#205

5 av 10 medlemsbedrifter melder i NHOs kompetansebarometer at de har behov for personer med fagskoleutdanning. Fotograf: Istockphoto

Publisert 02.12.16

Kompetanse og utdanning

Regjeringen la i dag frem sin stortingsmelding om fagskoler. 

- Nå vil endelig Regjeringen gjøre fagskolene like synlige og attraktivt som universiteter og høyskoler. Dette har NHO jobbet for lenge, sier Svein Oppegaard, direktør for politikk i NHO. 

Hva er fagskoler? Det er høyere yrkesfaglige utdanninger, og det er et stort behov for fagskoleutdannende i arbeidslivet. 5 av 10 medlemsbedrifter melder i NHOs kompetansebarometer at de har behov for personer med fagskoleutdanning. Men mange sliter med å få tak i denne kompetansen. Det er alvorlig for veksten i arbeidslivet.

- Med fagskolereformen får fagskolene endelig et etterlengtet løft, sier Oppegaard.

Fagskoleutdanning gjør deg attraktiv

Reformen innebærer en innføring av studiepoeng, mulighet for 3-årig fagskoleutdanning, rett til deltakelse i studentsamskipnaden for studenter og ny finansieringsmodell.

En undersøkelse NHO har gjort, viser også at forelder har liten kunnskap om alle utdanningsmulighetene yrkesfag gir.

- Dette er urovekkende når vi vet at forelder er de viktigste påvirkerne av utdanningsvalg, sier Oppegaard.

Han understerker at det derfor er det viktig å øke antallet fagskoleutdannede i Norge.

- Det vil bidra til å redusere det udekkede behovet for yrkesfaglig kompetanse og utvikle ny kompetanse som arbeidslivet trenger.

Åpner mange muligheter 

Styrking av høyere yrkesfaglig utdanning vil også synliggjøring alle utdanningsmulighetene og vise at fagskoleutdanningen er et attraktivt alternativ på linje med høyskole- og universitetsutdanning.

Innføring av studiepoeng i fagskolene vil bidra til gode overganger mellom høyere akademisk og høyere yrkesfaglig utdanning for de som ønsker det. Dette kombineres med gode overgangsordninger som krav for høyskoler og universiteter til å vurdere fagskoleutdanninger til innpass i sine studier.

- NHO gleder seg også med studentene som nå får rett til å delta i studentsamskipnadene. Dette sammen med like god rettssikkerhet som studenter ved akademiske utdanningsinstitusjoner vil til sammen bidra til et likeverdig studieløp med annen høyere utdanning, sier Oppegaard. 

Skoletilbud etter arbeidslivets behov

NHO er også veldig positive til en ny modell for finansiering som vil gjøre det lettere å utvikle fagskoletilbudet i takt med arbeidslivets behov.

- Slik NHO ser det, vil en endring i finansieringssystemet bidra til bedre effektivitet og samtidig støtte opp under kvalitetsarbeidet som foregår på fagskolene, sier Oppegaard.

Overgangen til en slik finansieringsmodell vil innebære økt fokus på resultater. Modellen vil sannsynligvis øke kvaliteten på kandidatene fra fagskolene ved at flere gjennomfører fordi fagskolene blir premiert for antallet studenter som fullfører utdanningstilbudene.

- Endelig er det fagskolens år, sier Oppegard.