Oppfordrer bedriftene til å ta inn praksisstudenter

Mastergradsstudentene Anastasia Øverland og Ole Jakob N. Skjønhaug avsluttet fredag 13. november fem praksisuker i NHO. Her er deres betraktninger fra oppholdet.

Ole Jakob N. Skjønhaug og Anastasia Øverland. Foto: selfie.

Ole Jakob N. Skjønhaug og Anastasia Øverland. Foto: selfie.

Publisert 17.11.15

Kompetanse og utdanning

Dette har vært fem innholdsrike uker, og vår praksisperiode i NHO er over. Alle vi snakket med i dag, vår siste dag i NHO, kommenterte hvor fort de fem ukene har gått. Det kan vi bare si oss enige i.

Vi har deltatt i flere utdannings- og kompetanse-politiske arbeids-prosesser som er viktige for NHOs medlems-bedrifter.

Utdanningssamarbeid

Praksisstudenter
NHO Avdeling kompetanse har to masterstudenter fra Institutt for pedagogikk, UiO, hvert semester.

Motiverte studentene følger avdelingens arbeid tett i fem uker. De er nyttige sparringpartnere som kommer med gode innspill og vurderinger.

Praktikanter
I forberedelse og arbeid med bachelor- eller masteroppgave innenfor kompetanseområdet får studenter delta i et aktivt fagmiljø i ett semester.

Lærlinger
NHO Område arbeidslivspolitikk tilbyr lærlingplass innen kontor- og administrasjonsfaget.

Litt om oss. Vi er to studenter ved Universitetet i Oslo, og tar siste året av en mastergrad i organisasjonspedagogikk. Masterstudiet heter "Kunnskap, utdanning og læring" og fokuserer på læring og kompetanseutvikling i arbeidslivet. Det er to praksisperioder som er bakt inn i studiet vårt, og i denne omgang har vi vært så heldige å få NHO som praksissted.

Her i NHO har vi fulgt avdeling Kompetanse i deres daglige arbeid og fått innblikk i - og en bedre forståelse for - hvordan NHO er bygd opp og hva organisasjonen jobber mot.

Vi har vært involvert i flere arbeidsprosesser rundt utdannings- og kompetansepolitiske spørsmål som er viktige for NHOs medlemsbedrifter. Noe av det kanskje mest spennende vi har vært med på er høringen i Stortingets KUF-komite om budsjettet 2016, innspillkonferansen til Nasjonalt forum for karriereveiledning og temakonferansen til VOX - “Mot en nasjonal strategi for kompetansepolitikk”.

Samtidig har det vært givende og lærerikt å kunne være med på avdelingens ukentlige møter og i NHOs Kompetanseforum. I løpet av perioden har vi deltatt på to møter i Kompetanseforum og fått innblikk i samspillet mellom avdelingen, regionene og landsforeningene.

Det er flere prosesser vi har fått innblikk i, som blir interessante å følge med på i etterkant av praksisperioden. 

Vi ser at praksis som en del av utdanningen er svært nyttig, og vi er imponert over det arbeidet NHO gjør for å styrke praksis, både i yrkesfag og høyere utdanning. Et generelt inntrykk vi sitter igjen med etter oppholdet, er at NHOs ansatte er faglig dyktige og tar seg tid i møte med oss studenter. Det setter vi stor pris på. Vi håper at kompetanseavdelingen også i fremtiden velger å ta inn praksisstudenter og at flere bedrifter følger NHOs gode eksempel.

Stor takk til alle i avdeling kompetanse som har tatt oss så godt imot, og spesielt takk til Tor Erik Groeng, vår praksisveileder.

Anastasia Øverland og Ole Jakob N. Skjønhaug.

Kontakt oss

Tor Erik Groeng

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tor.e.groeng@nho.no
Mobil
97180558
Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514