Styrker laget bak tek-jenter

Norske bedrifter trenger at flere jenter velger teknologiutdanninger. Nå har NHO og NITO signert en samarbeidsavtale for å styrke prosjektet Jenter og teknologi.

President i NITO, Trond Markussen, og NHO-sjef Kristin Skogen Lund signerer samarbeidsavtalen om Jenter og teknologi. Foto: Anne Birgitte Hjelseth.

President i NITO, Trond Markussen, og NHO-sjef Kristin Skogen Lund signerer samarbeidsavtalen om Jenter og teknologi. Foto: Anne Birgitte Hjelseth.

Publisert 22.03.18

Kompetanse og utdanning, Jenter og teknologi

– Om vi ikke får flere jenter til å velge teknologiske fag går vi glipp av kompetansen til halvparten av befolkningen. Det har vi ikke råd til om vi i Norge skal holde tritt med en med en stadig raskere teknologisk utvikling. Norske bedrifter vil trenge enormt mange teknologer i årene fremover, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. 

Skogen Lund viser til at NHOs kompetansebarometer viser et skrikende behov for teknologi- og IKT-utdannende. Både universitets- og høyskoleutdannede teknologer og tekniske fagarbeidere er etterspurte.

– Blant våre medlemsbedrifter er det enorm etterspørsel etter elektroingeniører, byggingeniører og maskiningeniører. Og vi vet at hele to av fem har behov for ingeniører og teknologer, og at tre av fem sier de trenger flere fagarbeidere – i dag og i fremtiden.

Teknologiutdannelsen favner bredt

Gjennom prosjektet "Jenter og teknologi" jobber NHO målrettet med å øke andelen kvinner som velger teknologiutdanninger, både på videregående, fagskole og på universiteter og høyskoler. Skogen Lund er opptatt av at teknologiutdanning trengs for en rekke yrkesveier, flere enn folk ofte tenker på.

 – Velger du en teknologiutdannelse kan du jobbe med alt fra helse til klima. Du kan reparere satellitter eller utvikle nye medisiner. Du kan jobbe på kontor, byggeplass, skole eller på sykehus. For teknologer jobber både for og med mennesker, sier hun.

Nytt samarbeid med NITO

NHO har siden 2016 organisert et nasjonalt prosjekt for å øke andelen kvinner på teknologiutdanninger i Norge. Nå utvides samarbeidet for å nå ut til enda flere framtidige teknologer.

– Vi trenger alle gode krefter med for å få dette til, og styrker derfor laget ved å signere en samarbeidsavtale med NITO om Jenter og teknologi. Vi tror det vil styrke prosjektet å ha både arbeidsgivere og arbeidstakere med i organiseringen, sier Skogen Lund.

Om Jenter og teknologi:

  • Ble startet i 2003, men har siden 2016 vært organisert som et nasjonalt prosjekt av NHO for å øke teknologiutdanninger i hele utdanningssystemet.
  • Bruker unge, kvinnelige rollemodeller for å inspirere og informere jenter om teknologiutdanning.
  • Gjennomførte i november for andre gang en turné med arrangementer i hele Norge. Var representert i 12 fylker på fjorårets turné.

Kontakt oss

Tone Standal Vesterhus

Rådgiver

Kompetanse og innovasjon

tone.standal.vesterhus@nho.no
Mobil
97571019