Suksess for praksisbrev

Sju av ti elever med praksisbrev er ute i jobb, viser en ny undersøkelse fra NIFU.

Fra ungdomskole til bedrift

Publisert 27.08.14

Kompetanse og utdanning

NHO foreslo for om lag ti år siden å innføre en ordning med praksisbrev for å motvirke frafall i videregående opplæring. Dette var også et tema på NHOs årskonferanse i januar.

– Det er for høyt frafall i videregående opplæring. At ordningen med praksisbrev fungerer så bra for denne gruppen, er vi veldig glade for, sier Are Turmo, avdelingsdirektør i NHO.

Klassekampen omtaler i dag rapporten NIFU har laget på oppdrag fra Akershus fylkeskommune. I følge avisen gikk 45 prosent av elevene som droppet ut av videregående ut i jobb, mens 70 prosent av de med praksisbrev var i jobb.

Praksisbrev er en tredje vei i den videregående opplæringen.

– Det vil alltid være en del unge som av ulike årsaker ikke passer for videre skolegang. En tredje vei kan være ulike fleksible modeller som fører frem til fag-/svennebrev gjennom opplæring i bedrift allerede rett etter ungdomsskolen. Målsettingen med alle yrkesfaglige løp bør være fullt fag- eller svennebrev. Men vi må også erkjenne at det for noen kan være tilstrekkelig med et lavere kompetansebevis i enkelte fag når alternativet er frafall. Praksisbrev er en slik modell, sier Turmo.

Praksisbrev er en prøveordning som ble innført i tre fylker i 2007, og vil bli videreført fram til høsten 2016. NHO håper denne ordningen etter hvert vil gjelde i alle fylker.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Arbeidsliv og kompetanse

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184