Tar gull i antall lærlinger

Sørlandet har flest lærlinger i forhold til folketallet viser statistikk fra SSB.

Publisert 30.07.14

Kompetanse og utdanning

12. juni offentliggjorde SSB en årlig oversikt over antallet lærlinger/lærekandidater. Sørlandet har ifølge disse tallene høyest antall (per 100 000 innbyggere): Sørlandet (1 009), Vestlandet (993), Nord-Norge (969), Trøndelag (952), Østlandet (573).

Ros til fylkeskommunene i Agder
- Tallene er oppløftende med tanke på fremtidig næringsutvikling i landsdelen, sier Fred Skagestad, utdanningsrådgiver i NHO Agder.

Han viser til at lærebedrifter, bransjenes opplæringskontorer, partene i arbeidslivet, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune over lang tid har lagt ned en betydelig innsats innen fag- og yrkesopplæring.

- Fylkeskommunene i Agder tetter nå hull i det nasjonale regelverket for lærlingtilskudd. Dette gjelder garanti mot avkortning i tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger/lærekandidater med særskilte behov og manglende læretilskudd til elever som har tre års skolegang forut for læretid i bedrift. Dette er forbilledlig og eksempel til nasjonal etterfølgelse, sier Skagestad.

Manglende læretilskudd
Bedrifter som tar inn voksne lærlinger uten utdanningsrett får lærlingtilskudd. Dette gjelder imidlertid ikke dersom det tas inn voksne lærekandidater uten utdanningsrett (en lærekandidat har mål om å ta et kompetansebevis, som er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev). - Vi har påpekt denne urimeligheten i flere år og synes det nå er på tide å rydde opp i dette, sier Skagestad.

Kontakt oss

Fred Skagestad

Utdanningsrådgiver

NHO Agder

Fred.Skagestad@nho.no
Mobil
90078066