Teori i praksis

- Praksisplass i løpet av studiene gir et godt grunnlag for sammenligning av teori og arbeidsliv, sier masterstudentene Anne Dalseide og Andrea Holthe Kvam fra Universitetet i Oslo.

Masterstudentene Anne Dalseide og Andrea Holthe Kvam har nå gjennomført fem praksisuker i NHO. 

Masterstudentene Anne Dalseide og Andrea Holthe Kvam har nå gjennomført fem praksisuker i NHO. 

Publisert 13.04.16

Kompetanse og utdanning

I løpet av fem uker har de to studentene fra Institutt for pedagogikk skygget seniorrådgiver og veileder i NHOs Kompetanseavdeling, Tor Erik Groeng.

Unik innsikt 

- Vi har vært med på NHOs Kompetanseforum, møter, avdelingsseminarer og truffet NHOs medlemmer, landsforeninger og samarbeidspartnere. Dette har gitt oss en unik innsikt i arbeidshverdagen i Kompetanseavdelingen og bedre forståelse for hvordan NHO arbeider, sier Andrea Holthe Kvam.

- Samtidig har vi fått innblikk i arbeidet med politiske prosesser. Det har gitt oss bedre kunnskap om hvordan demokratiet fungerer, gjennom kontinuerlig samarbeid med politikere og andre interesseorganisasjoner. Dette er svært relevant kunnskap, uansett hvor vi skal arbeide i fremtiden, sier Anne Dalseide.

- Pedagogikk er et studium som er relativt generelt, og det finnes mange muligheter med en mastergrad. Det har derfor vært lærerikt å se at de som jobber i Kompetanseavdelingen har ulik bakgrunn, men likevel arbeider innenfor samme felt. Det handler om å tilegne seg kunnskap også i etterkant av studiet, når vi kommer ut i arbeidslivet, sier Kvam.

To studenter per semester

- Vi var ikke klar over at NHO jobber så mye med politisk påvirkning og tar så mye samfunnsansvar. En annen positiv erfaring er å se hvor engasjerte alle her er i sitt interesseområde. De legger mye arbeid i sakene de kjemper for, blant annet i møte med politikere, sier Kvam og Dalseide.

- UiO stiller krav i forhold til veiledningstimer, og det er sporty at Tor Erik Groeng tar imot to studenter fra universitetet hvert semester. Han setter av god tid til veiledning og oppfølging i sin arbeidshverdag, noe som har vært lærerikt for oss. Samtidig håper vi at NHO kan dra nytte av våre innspill, sier de to praksisstudentene.

Fra dagens fremleggelse av Stortingsmeldingen om innholdet i skolen, presentert av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vektlegger praktisk erfaring 

- NHO har som uttalt mål å styrke samarbeidet mellom utdanning og næringsliv. Å ta imot praksisstudenter er derfor noe vi gjør fordi det er viktig. Dessuten får vi mye tilbake i form av utfordrende spørsmål og gode kommentarer, sier Tor Erik Groeng. - Før vi avtaler praksisperiode med studentene, gjennomfører vi en samtale for å avklare gjensidige forventninger til oppholdet. Det mener vi er hovedårsaken til de positive erfaringene studentene og vi har gjort gjennom flere år, sier han.

I følge NHOs Komptansebarometer 2016, mener 9 av 10 NHO-bedriftsledere at kvaliteten på utdanningene blir bedre dersom samarbeidet med næringslivet økes. At studenter har praksisplass i bedrift, er det tiltaket de fleste framhever, sier avdelingsdirektør Kompetanse, Are Turmo. Han viser videre til at mange av NHOs medlemmer også legger stor vekt på praktisk erfaring ved nyansettelser.