Tidlig læring

Vi må satse på barnehagen - ressursene må økes og kvaliteten heves. Det er stikkord fra gårsdagens frokostseminar i Næringslivets Hus. NHO og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) inviterte til debatt.

Oppsummering: KUF-komiteens Christian Tynning Bjørnø og Henrik Asheim oppsummerte debatten sammen med foreleserne og ordstyrer Kristian Ilner, Kompetanseavdelingen i NHO. 

Publisert 29.08.14

Kompetanse og utdanning

Tidlig læring er avgjørende for det videre utdanningsløpet, og det starter allerede i barnehagen. Det var bred enighet blant deltakerne under frokostseminaret 28. august om at barnehagen fremdeles har mye å hente på å øke kvaliteten på innholdet. Men, det handler mest om å gi barnehagen nok ressurser i forhold til kvalifisert personell. Derfor er det så viktig å utdanne nok pedagoger til barnehagesektoren, i tillegg til styrking av barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Helhetlig læring – på barnas premisser
Hovedinnlegget stod professor emerita, Berit Bae, Høgskolen i Oslo og Akershus for. Hun er kritisk til hvordan læringsbegrepet i barnehagen blir brukt i ulike sammenhenger.

Bae hevdet at mange av premissleverandørene i dagens barnehagepolitikk mangler kunnskap om hva slags læring som egentlig skjer i barnehagen. Læringen kan skje på svært mange ulike måter, eksempelvis gjennom lek og aktivitet i naturen, på barnas premisser.

Professor emerita, Berit Bae fra Høgskolen i Oslo og Akershus

Professor emerita, Berit Bae fra Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Det må handles raskt
Stortingsrepresentantene Christian Tynning Bjørnø (Ap) og Henrik Asheim (H) fra KUF-komiteen holdt korte appeller og turnerte innspill fra innlederne og salen.
De mener mye er gjort for å løfte barnehagen gjennom barnehagemeldingen, men ser at det trengs ressurser blant annet for å sikre en forsvarlig bemanningsnorm – og dette må skje raskt.

Kommuneøkonomien er imidlertid en avgjørende faktor som hele tiden må tas med i vurderingen.

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Arbeidsliv og kompetanse

kristian.ilner@nho.no
Telefon
23088355