Toppmøte om yrkesfagopplæring

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterte i dag partene i arbeidslivet til å finne løsninger for å lykkes enda bedre med fag- og yrkesfagopplæringen. Kristin Skogen Lund hadde med flere forslag.

Trond Giske, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Kristin Skogen Lund, NHO, Tor-Arne Solbakken, LO og Torbjørn Røe Isaksen, Kunnskapsdepartementet, diskuterer med flere hvordan vi kan lykkes med yrkesfagopplæringen.

Publisert 26.05.14

Kompetanse og utdanning, SMB

På Kuben videregående skole i Oslo inviterte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i dag til et toppmøte om yrkesfag. Problemstilllingen er "Hvorfor har vi ikke lyktes godt nok med fag- og yrkesopplæringen?". Tilstede er ledere fra NHO, LO, Virke, statsråder, stortingsrepresentanter med flere.

NHOs administrerende direktør, Kristin Skogen Lund, holdt en av flere innledninger. 

– Vi har en del utfordringer, men vi må slutte å tro at sentrale virkemidler løser alt. Hvorfor er det slik at noen fylker lykkes langt bedre enn andre – med de samme ressursene, de samme rammene og til og med langt på vei den samme næringsstrukturen?, spør Kristin Skogen Lund. Hun understreker at vi må tørre å trekke frem de gode fylkene – og utfordre andre fylker til å ta etter.

Kristin la frem noen av NHOs forslag til forbedringer

 • Tenk differensiering i forhold til fagene. Vi må bort fra en tankegang preget av "one size fits all". Noen fag kan ha kortere læretid enn andre. Noen vil ha mer undervisning på skole, andre vil ha mer praktisk opplæring i bedrift. Det må være opp til de enkelte bransjene å finne gode løsninger.
 • Skal vi skaffe flere læreplasser, må det lønne seg å være lærebedrift, også utover rekrutterings- og samfunnsansvarsperspektivet. Vi ber derfor om økt tilskudd, bedre oppfølging og støtte fra fylkeskommunene og bruk av lærlingeklausuler ved offentlige anskaffelser.
 • Legge til rette for at flere ungdommer får muligheten til opplæring i virksomhet rett etter ungdomsskolen. Slik kan vi redusere frafallet i yrkesfagene og rekruttere ungdommer som mangler motivasjon til å sitte i et klasserom.
 • Flere lærere bør komme seg ut i praksis. Hospitering i bedrift gir verdifull faglig påfyll. Dette må skolene omfavne og ikke motarbeide.
 • Vi må forbedre holdningen til yrkesfagene. 
 • Det bør ikke være skott mellom yrkesutdanningene og akademiske utdanninger. Gjennom å etablere flere y-veiløp til høyskoler og universiteter, styrking av fagskolen og mesterbrevordningen, sikrer vi attraktive karriereveier for yrkesfagene.

LO også opptatt av lærlingtilskudd
Nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken, holdt også en innledning. Han støtter NHOs forslag om økt lærlingetilskudd.
– Avtalen var at lærlingtilskuddet skulle tilsvare det en skoleplass koster, sier Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO. Han oppfordrer samtidig offentlig sektor til å ta inn flere lærlinger.
– Det er kun Forsvaret i det offentlige som kan stå oppreist når det gjelder dette.

Solbakken la til følgende budskap:
– Det er ikke mulig å bruke så mye penger på å få en person i jobb at det ikke lønner seg sammenliknet med om personen blir trygdet, sier Solbakken.

Fakta om fagarbeidere og yrkesfag

 • Etterspørselen etter fagarbeidere er økende. 
 • Fagarbeidere utgjør nær en halv million av arbeidsstyrken i Norge. Totalt har vi 2,6 millioner sysselsatte.
 • Fagarbeidere er viktige for at norsk næringsliv skal være konkurransedyktig og for å levere gode offentlige tjenester.  
 • I hovednæringer som bygg- og anleggsvirksomhet, elektrisitet, bergverksdrift og utvinning og industri utgjør fagarbeidere over en tredjedel av arbeidsstyrken. 
 • I 2013 fikk 68 prosent av de som søkte læreplass. Dette tallet har vært stabilt i flere år, og betyr at det er 6000-8000 unge som ikke får fullført den opplæringen de ønsker hvert år. 
 • Kun ca halvparten av de som velger fag- og yrkesopplæring fullfører med fag- eller svennebrev i løpet av fem år. Ca en tredjedel velger overgang til studiekompetanse på Vg3.

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Arbeidsliv og kompetanse

kristian.ilner@nho.no
Telefon
23088355