Mer arbeidslivskontakt i høyere utdanning

Nå må universitetene og høyskolene jobbe mer systematisk for å bedre kontakten med arbeidslivet. 

Både NHO og NSO mener potensialet er stort for å utvikle et tettere samarbeid mellom arbeidslivet og universiteter og høyskoler.

Publisert 01.07.15

Kompetanse og utdanning

Både Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norsk studentorganisasjon (NSO) mener det nå må jobbes mer systematisk for å bedre arbeidslivsrelevansen i studiene, både i studieprogrammene og i styrerommene ved universitetene og høyskolene.

Nesten 90 prosent av de programansvarlige og undervisere ved universiteter og høyskoler mener at endringer i studiene vil gjøre dem mer arbeidslivsrelevante enn i dag, viser en fersk rapport fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Dermed er de på linje med de 90 % av næringslivslederne som i NHOs kompetansebarometer for 2015 svarte at ulike samarbeidsformer med næringslivet vil styrke kvaliteten på universitets- og høyskoleutdanningene.

Les mer: Vil ha tettere samarbeid

Men NOKUTs undersøkelse viser også at 1 av 3 programansvarlige ikke har jevnlig eller systematisk kontakt med virksomheter eller arbeidslivsorganisasjoner.

Mange fordeler 

Vi mener at et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeids- og næringsliv, vil føre til flere gode ideer og innovasjoner. 

Det vil også lette studentenes overgang fra studier til arbeidsliv. I tillegg vil samarbeidet gi arbeids- og næringslivet bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft som holder et høyt faglig nivå, og bidra til at studentene opplever studiene som relevante.

Både NHO og NSO mener potensialet er stort for å utvikle et tettere samarbeid mellom arbeidslivet og universiteter og høyskoler. Kontakten med arbeidslivet bør starte den første uka en ny student setter foten innenfor et universitet eller en høyskole.

Slik kan det gjøres 

Noen institusjoner og studieprogrammer har allerede innarbeidet gode ordninger, men andre har fortsatt en vei å gå når det gjelder samarbeid med arbeids- og næringsliv.

I NHOs Kompetansebarometer ble bedriftene spurt om hvilke former for samarbeide de mener vil styrke høyere utdanning. Disse forslagene ble trukket fram som særlig gode for å styrke kvaliteten:

  • At studenter skriver sin bachelor- eller masteroppgave i samarbeid med en bedrift
  • Bruk av gjesteforelesere fra næringslivet
  • At studenter har praksisplass i bedrifter
  • At næringslivet og utdanningsinstitusjonene samarbeider om innholdet i ulike studier

Nå må alle bidra

Et tettere samarbeid med arbeidslivet om innholdet i studieprogrammene, for eksempel gjennom større bruk av praksis, vil gjøre utdanningene mer oppdaterte og målrettede i forhold til hvilken kunnskap og hvilke ferdigheter som studentene skal ha når de er ferdige med studiene. Studentbedrifter er et annet tiltak som gir studentene god mulighet til å samhandle med næringslivet og skape seg nettverk.

NHO og NSO tar bestillingen om mer arbeidslivsrelevans på alvor, og inviterer til nasjonal dugnad for å få til dette. Vi oppfordrer universitetene og høyskolene til å ta i bruk flere av virkemidlene over, og oftere invitere arbeidslivet inn. Vi vil også oppfordre bedriftene til å melde inn prosjekter og problemstillinger til akademia, og studentene til å engasjere seg i disse under studiet.

Nå trenger vi en nasjonal dugnad. 

Av Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Anders Kvernmo Langset, avtroppende leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).