Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning

Vurdering av utenlandsk utdanning i forbindelse med ansettelsesprosesser tar lang tid. Nå innfører Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) en turboordning. 

Turbovurdering vil være både nyttig og effektivt for arbeidsgivere. Direktør for kompetanseavdelingen i NHO, Are Turmo, er fornøyd. 

Publisert 22.09.14

Kompetanse og utdanning

- Det kan være krevende for bedriftene å vurdere utdanninger tatt ved utenlandske universiteter og høgskoler. Det er derfor positivt at NOKUT har etablert denne prøveordningen. En rask tilbakemelding er ofte avgjørende. Kort svarfrist fra NOKUTs side er en styrke ved ordningen, sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO.

Vil forenkle

NOKUT ønsker å gjøre det lettere for arbeidsgivere å få vurdert den utenlandske utdanningen som arbeidssøkere har, og slik gjøre det lettere å ta dem inn til intervju og i neste runde ansette dem. Den nye ordningen ble innført 1. august. 

- Denne ordningen skal hjelpe arbeidsgivere til å gjøre en riktig og rettferdig vurdering av denne gruppen søkere, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

Målet er at ordningen skal lette arbeidsinnvandringen til Norge, ved at arbeidssøkere faktisk får uttelling og kan bruke den verdifulle kompetansen de tar med seg inn i landet, sier Nokut.

- Målet er at ordningen skal lette arbeidsinnvandringen til Norge, ved at arbeidssøkere faktisk får uttelling og kan bruke den verdifulle kompetansen de tar med seg inn i landet. Dette er viktig både for hver enkelt arbeidssøker og for det norske samfunnet, sier Mørland.

Effektivt og nødvendig

Gjennom NOKUTs nye turbovurdering vil arbeidsgivere få en vurdering innen fem virkedager.

Denne ordningen skal hjelpe arbeidsgivere til å gjøre en riktig og rettferdig vurdering av denne gruppen søkere.

Vurderingen vil inneholde følgende:

  • informasjon om lærestedet er godkjent i det landet utdanningen er tatt
  • hvor lang utdanningen er, hvilket nivå den ligger på samt hvilket fagområde den tilhører
  • en anbefaling om hvilken norsk grad utdanningen tilsvarer, og hvor mange studiepoeng som kan gis

I tillegg vil vurderingen angi hvis noen av dokumentene er fra et lærested som ikke er godkjent eller fra en såkalt diplommølle.

Arbeidssøkeren må ha signert en fullmakt for at turbovurderingen skal kunne gjennomføres.

DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) har benyttet seg av NOKUTs kompetanse på utenlandsk høyere utdanningen gjennom flere år. Deres bedrift nyter godt av den økte internasjonaliseringen av arbeidsmarkedet. Pia Susanne Amdal, leder for Rekruttering i DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) kan fortelle at en tredjedel av kandidatene som de intervjuer i Norge, har utenlandsk opprinnelse.

 - Det stiller krav til at vi har god tilgang til informasjon om utdanningssystemer i andre land.  Vi har i flere år benyttet NOKUT for råd om nivå på høyere utenlandsk utdanning og kvaliteten på utdanningsinstitusjonene. Internettsidene er informative og har redusert behovet for direkte henvendelser til NOKUTs rådgivere. Den nye turbovurderingen opplever vi som et effektivt og nødvendig tilbud for å sikre kvaliteten på ansettelse av utenlandsk kompetanse, sier Amdal.

Nyttig for arbeidsgiver

På nettsidene til NOKUT, kan du som arbeidsgiver finne mer informasjon om ordningen, og hvordan du skal gå frem for å benytte deg av ordningen.

NOKUT stiller med stand under NHOs HR-dag 2014 torsdag 25. september. Her kan du få mer informasjon om turbovurderingen.